เว็บไม้เมืองประจำภาคกลางของเจ้นกกับดอกปีป

อังกาบ

รายละเอียดดอกไม้

ชื่อไทย
อังกาบ
ชื่ออังกฤษ
ชื่อวิทย์
ชื่อสามัญ
กลุ่ม
สี ม่วง
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ