รวมภาพดอกไม้ของย่าดา ณ พันทิปดอทคอม

รูปดอกไม้
รายละเอียด

  ชื่อไทย 

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Lobelia cardinalis
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   

  ชื่อไทย 

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Lobularia
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
Pinto

  ชื่อไทย  Pinto

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Pinto
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
Snapdragon

  ชื่อไทย  Snapdragon

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Snapdragon
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
Vanhoutte

  ชื่อไทย  Vanhoutte

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
กกตุ้มหู

  ชื่อไทย  กกตุ้มหู

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ล้มลุก
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
กกฟลอริด้า กกแก้ว

  ชื่อไทย  กกฟลอริด้า กกแก้ว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
กกรังนก หญ้ารังกา

  ชื่อไทย  กกรังนก หญ้ารังกา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ล้มลุก
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
กกอียิปต์แคระ

  ชื่อไทย  กกอียิปต์แคระ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้น้ำ
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
กรดน้ำ

  ชื่อไทย  กรดน้ำ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ล้มลุก สมุนไพร
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
กรรณิการ์

  ชื่อไทย  กรรณิการ์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
กระจับ กระจับเขาแหลม

  ชื่อไทย  กระจับ กระจับเขาแหลม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้น้ำ
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
กระเจานา

  ชื่อไทย  กระเจานา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชล้มลุก
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  ลักษณะ : ไม้ล้มลุก ลำต้นสีแดง เกลี้ยงหรือมีขน ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่ ปลายแหลม โคนมน ขอบจักฟันเลื่อย จักสุดท้ายตรงโคนใบมีระยางค์ยื่นออกมาข้างละ 1 เส้น ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมี 2-3 ดอก ออกตรงข้ามกับใบ ดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก ผลรูปทรงกระบอกมีตุ่มที่ปลาย มีครีบตามยาวผล 6 ครีบ ปลายผลแตกออกเป็น 3 แฉก มีเมล็ดมาก เมล็ดสีน้ำตาลเข้ม ประโยชน์ : เส้นใยจากเปลือกของลำต้นใช้ทำเชือก
   
กระเจานา

  ชื่อไทย  กระเจานา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  หญ้า
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  ลักษณะ : ไม้ล้มลุก ลำต้นสีแดง เกลี้ยงหรือมีขน ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่ ปลายแหลม โคนมน ขอบจักฟันเลื่อย จักสุดท้ายตรงโคนใบมีระยางค์ยื่นออกมาข้างละ 1 เส้น ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมี 2-3 ดอก ออกตรงข้ามกับใบ ดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก ผลรูปทรงกระบอกมีตุ่มที่ปลาย มีครีบตามยาวผล 6 ครีบ ปลายผลแตกออกเป็น 3 แฉก มีเมล็ดมาก เมล็ดสีน้ำตาลเข้ม ประโยชน์ : เส้นใยจากเปลือกของลำต้นใช้ทำเชือก
   
กระเจียวขาวใหญ่

  ชื่อไทย  กระเจียวขาวใหญ่

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
กระเจียวลาย

  ชื่อไทย  กระเจียวลาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  หลายสี
  รายละเอียดอื่น  
   
กระแจะ

  ชื่อไทย  กระแจะ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson
  กลุ่ม  Rutaceae
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  รู้จักกันในนาม ต้น ทานากา สาวพม่าใช้ฝนทาผิว ทำให้ผิวสวย ทีมาของผิวพม่า นัยน์ตาแขก เนื้อไม้เหนียว ใช้แกะสลักทำหีบใส่ของเพื่อป้องกันแมลงได้เป็นอย่างดี นิยมนำมาปลูกเป็นไม้แคระ
   
กระเฉดโคก

  ชื่อไทย  กระเฉดโคก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Neptunia javanica Miq.
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น   ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ทอดเลื้อย ยาวได้ถึง 1 ม. หูใบรูปหัวใจ ยาว 2-3 มม. ใบประกอบมี 1-3 ใบประกอบย่อย แกนกลางใบยาว 1-3 ซม. ต่อมเห็นไม่ชัดเจน ก้านใบประกอบยาว 0.5-1.5 ซม. ใบย่อยมี 7-20 คู่ รูปขอบขนาน เบี้ยว ยาว 0.2-0.8 ซม. ปลายใบมนหรือแหลม มีติ่งที่ปลาย โคนใบตัด เส้นใบไม่ชัดเจน ก้านช่อดอกยาว 3-7 ซม. มี 13-15 ดอก ในแต่ละช่อ ส่วนไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ กลีบเลี้ยงยาว 0.8-1.3 มม. กลีบดอกรูปรีหรือรูปใบหอก ยาว 1.8-2.3 มม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันรูปเส้นด้ายแกมรูปแถบ ยาว 0.5-0.8 ซม. ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงยาว 1.8-2.5 มม. กลีบดอกรูปรีหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ปลายแหลม ยาว 3-4 มม. เกสรเพศผู้ยาว 4-5.5 มม. รังไข่ยาวได้ประมาณ 2-2.5 มม. เกลี้ยง ไร้ก้าน ผลเป็นฝัก แบน โค้ง ยาว 3-5 ซม. เมล็ด 7-11 เมล็ด รูปรี ยาว 3-4 มม. กระเฉดโคกมีเขตการกระจายพันธุ์ห่างๆ พบในพม่า ภูมิภาคอินโดจีน ชวา และติมอร์ ในไทยพบทั่วทุกภาค จนถึงภาคใต้ตอนบนแถบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นตามที่โล่ง แห้งแล้งหรือชื้นแฉะ ระดับความสูงไม่เกิน 200 เมตร
   
กระดังงาจีน การเวก (ผล)

  ชื่อไทย  กระดังงาจีน การเวก (ผล)

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
กระดังงาจีน-การเวก

  ชื่อไทย  กระดังงาจีน-การเวก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อเถาใหญ่
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
กระดังงาไทย

  ชื่อไทย  กระดังงาไทย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Kenanga
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Cananga odorata Hook.f. & th.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปสามเหลี่ยม กิ่งแตก ตั้งฉากกับลำต้น แต่ปลายกิ่งลู่ลง เปลือกเรียบสีเทามีรอย แผลใบกระจายทั่วไป Additional Images ใบ(Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปรีหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 4-8 เซนติเมตร ยาว 9-20 เซนติ- เมตร ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือเบี้ยว ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น ใบแก่มีขนตามเส้นแขนงใบและเส้นกลาง ใบ เส้นแขนงใบข้างละ 5-9 เส้น ก้านใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร ดอก (Flower) : สีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกรวมกันเป็นช่อแบบช่อซี่ร่มบนกิ่งเหนือรอยแผลใบ ช่อดอกห้อยลงมี 3-6 ดอก ก้านช่อดอกยาว 0.5-1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 3 กลีบ มีขน กลีบดอกเรียงเป็น 2 ชั้นๆละ 3 กลีบ ดอก ใหญ่ ยาว 5-9 เซนติเมตร ดอกบานเต็มที่กว้าง 4-5 เซนติเมตร ผล (Fruit) : ผลสดเป็นกลุ่ม อยู่บนแกนตุ้มกลม 4-15 ผล ทรงไข่ กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5-2.5 เซนติ- เมตร สีเขียวคล้ำเกือบดำ เมล็ดรูปไข่แบนสีน้ำตาลอ่อน กว้าง 5 มิลลิเมตร ยาว 6 มิลลิเมตร เป็นสมุนไพร แก้ลม บำรุงเลือด ยาขับปัสสาวะ
   
กระดังงาไทย

  ชื่อไทย  กระดังงาไทย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Kenanga
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Cananga odorata Hook.f. & th.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปสามเหลี่ยม กิ่งแตก ตั้งฉากกับลำต้น แต่ปลายกิ่งลู่ลง เปลือกเรียบสีเทามีรอย แผลใบกระจายทั่วไป Additional Images ใบ(Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปรีหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 4-8 เซนติเมตร ยาว 9-20 เซนติ- เมตร ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือเบี้ยว ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น ใบแก่มีขนตามเส้นแขนงใบและเส้นกลาง ใบ เส้นแขนงใบข้างละ 5-9 เส้น ก้านใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร ดอก (Flower) : สีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกรวมกันเป็นช่อแบบช่อซี่ร่มบนกิ่งเหนือรอยแผลใบ ช่อดอกห้อยลงมี 3-6 ดอก ก้านช่อดอกยาว 0.5-1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 3 กลีบ มีขน กลีบดอกเรียงเป็น 2 ชั้นๆละ 3 กลีบ ดอก ใหญ่ ยาว 5-9 เซนติเมตร ดอกบานเต็มที่กว้าง 4-5 เซนติเมตร ผล (Fruit) : ผลสดเป็นกลุ่ม อยู่บนแกนตุ้มกลม 4-15 ผล ทรงไข่ กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5-2.5 เซนติ- เมตร สีเขียวคล้ำเกือบดำ เมล็ดรูปไข่แบนสีน้ำตาลอ่อน กว้าง 5 มิลลิเมตร ยาว 6 มิลลิเมตร เป็นสมุนไพร แก้ลม บำรุงเลือด ยาขับปัสสาวะ
   
กระดังงาไทย

  ชื่อไทย  กระดังงาไทย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Kenanga
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Cananga odorata Hook.f. & th.
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปสามเหลี่ยม กิ่งแตก ตั้งฉากกับลำต้น แต่ปลายกิ่งลู่ลง เปลือกเรียบสีเทามีรอย แผลใบกระจายทั่วไป Additional Images ใบ(Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปรีหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 4-8 เซนติเมตร ยาว 9-20 เซนติ- เมตร ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือเบี้ยว ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น ใบแก่มีขนตามเส้นแขนงใบและเส้นกลาง ใบ เส้นแขนงใบข้างละ 5-9 เส้น ก้านใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร ดอก (Flower) : สีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกรวมกันเป็นช่อแบบช่อซี่ร่มบนกิ่งเหนือรอยแผลใบ ช่อดอกห้อยลงมี 3-6 ดอก ก้านช่อดอกยาว 0.5-1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 3 กลีบ มีขน กลีบดอกเรียงเป็น 2 ชั้นๆละ 3 กลีบ ดอก ใหญ่ ยาว 5-9 เซนติเมตร ดอกบานเต็มที่กว้าง 4-5 เซนติเมตร ผล (Fruit) : ผลสดเป็นกลุ่ม อยู่บนแกนตุ้มกลม 4-15 ผล ทรงไข่ กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5-2.5 เซนติ- เมตร สีเขียวคล้ำเกือบดำ เมล็ดรูปไข่แบนสีน้ำตาลอ่อน กว้าง 5 มิลลิเมตร ยาว 6 มิลลิเมตร เป็นสมุนไพร แก้ลม บำรุงเลือด ยาขับปัสสาวะ
   
กระดังงานไทย

  ชื่อไทย  กระดังงานไทย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
กระดังงาสงขลา

  ชื่อไทย  กระดังงาสงขลา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  ดอกอ่อนจะเป็นสีเขียวอ่อน เมื่อดอกแก่จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและเริ่มมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดทั้งวัน และหอมแรงในช่วงใกล้ค่ำ-กลางคืน ดอกบานได้ 2-3 วันแล้วโรย
ดอกบำรุงหัวใจ แก้ลมวิงเวียน บำรุงร่างกาย แก้ลมจุกเสียด ทำให้ชุมชื่น แก้ไข้ แก่อ่อนเพลีย
   
กระดุมทองต้น

  ชื่อไทย  กระดุมทองต้น

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Little Yellow
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Melampodium divaricatum (Rich.ex pers) DC.
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  ไม้พุ่มขนาดเล็ก ตามลำต้นมีขนสากมือ อายุประมาณสองปี ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปรีกว้างหรือรูปไข่ กว้าง 1-5 เซนติเมตร ยาว 3-10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบเรียบหรือหยักซี่ฟัน แผ่นใบมีขนสากทั้งสองด้าน ก้านใบสั้นมีครีบ มีขนตาม ก้านใบ ดอก สีเหลือง มีกลิ่นเหม็น ออกดอกเดี่ยวหรือออกเป็นคู่ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง โคนช่อดอกมี ใบประดับรูปรีเรียงซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นนอก 3-5 ใบโคนเชื่อมติดกัน ชั้นในหุ้มผลไว้ ขอบใบประดับมีขนเรียงกันถี่ กลีบดอกรูปรี ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 เซนติเมตร ผลแห้งแตก รูปสามเหลี่ยมยอดแบน เมล็ดเล็ก สีดำเป็นมัน ปลูกกระดับสวนเป็นพืชคลุมดิน
   
กระดุมไพลิน

  ชื่อไทย  กระดุมไพลิน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Centratherum punctatum Cass.
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
กระดุมไม้ใบเงิน

  ชื่อไทย  กระดุมไม้ใบเงิน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Conocarpus erectusar. sericeus iseb.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  ต่างประเทศนิยมนำใบและผลมาตกแต่งแจกัน จาก Africa.trop.America
   
กระดุมหยก กระดุมไพลิน

  ชื่อไทย  กระดุมหยก กระดุมไพลิน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Centratherum punctatum Cass.
  กลุ่ม  ไม้คลุมดิน
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  เป็นไม้ปลูกประดับ ต้นสูงประมาณ 1 เมตร
   
กระดุมหยก กระดุมไพลิน

  ชื่อไทย  กระดุมหยก กระดุมไพลิน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Centratherum punctatum Cass.
  กลุ่ม  ไม้คลุมดิน
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  เป็นไม้ปลูกประดับ ต้นสูงประมาณ 1 เมตร
   
กระถิน

  ชื่อไทย  กระถิน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Lead Tree,White Popinac
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Leucaena Leucocephala (Lam.) de Wit
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น พืชสวนครัว
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น   ไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ดอกช่อแบบช่อกระจุกแน่น ออกตามง่ามใบ 1-3 ช่อ ฝักแบน ปลายแหลม โคนสอบ ฝักแก่แตกตามยาวมีเมล็ด 15-30 เมล็ด สีน้ำตาลเป็นมัน รูปไข่แบนกว้าง ประโยชน์ : ใบหมักเป็นปุ๋ย ใบ ยอด ฝัก และเมล็ดอ่อนใช้เป็นอาหารของวัว ควาย แพะ แกะ ไก่ ฯลฯ ยอดอ่อนและฝักอ่อนใช้กินเป็นผักได้ เมล็ดนำมาทำเป็นเครื่องประดับหลายชนิด เช่น สายสร้อย เข็มกลัด เข็มขัด ฯลฯ เปลือกให้เส้นใยสั้นใช้ทำกระดาษได้ แต่คุณภาพไม่ดี พันธุ์ที่ปรับปรุงใหม่เรียกว่ากระถินยักษ์ มีลำต้นสูงกว่าพันธุ์เดิม ปลูกเพื่อกันลมและบังแดดให้แก่พืชที่ปลูก เช่น ชา กาแฟ และใช้ทำฟืน โทษ : สัตว์กระเพาะเดียวที่กินใบกระถินในปริมาณสูงจะทำให้ขนร่วง เป็นหมัน เนื่องจากมีสารพวก leucenine ซึ่งเป็นพิษ แต่ไม่มีรายงานของการเป็นพิษเนื่องจากการกินกระถินเกิดขึ้นในคน มีรายงานว่ากระถินเป็นพืชที่ดูดธาตุซีลีเนียมจากดินมาสะสมไว้ได้มาก จึงทำให้เกิดพิษเนื่องจากธาตุนี้ได้อีก
   
กระถินณรงค์

  ชื่อไทย  กระถินณรงค์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Black Wattle
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Acacia auriculiformis Cunn.ex benth
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  เป็นพืชตระกูลถั่ว มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมตามธรรมชาติในทุ่งหญ้าของประเทศปาปัวนิวกินี ไปจนถึงพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย แต่ปัจจุบันได้มีการนำไปปลูกกันทั่วโลกทั้งทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต้ เนื่องจากสามารถฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมได้ เป็นไม้ที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีความสูง 8 เมตร ไปจนถึง 20 เมตร ดอกกระถินณรงค์ มีสีเหลืองกลิ่นหอม ออกดอกรวมกันเป็นช่อ คล้ายหางกระรอก ในประเทศไทย ร.ท.ขุนณรงค์ชวนกิจ (ชวน ณรงคะชวนะ) เป็นผู้สั่งเข้ามาปลูกในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2478 โดยนำมาปลูกในลักษณะของไม้ประดับ [1] ประโยชน์กระถินณรงค์เป็นไม้โตเร็ว นิยมปลูกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง นอกจากการใช้เป็นพืชเบิกนำในการปลูกป่าในพื้นดินเสื่อมโทรมได้ดีแล้ว ยังใช้ตัดฟันเป็นไม้ฟืนเชื้อเพลิง ซึ่งมีการวิจัยโรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อใช้ไม้กระถินเป็นเชื้อเพลิง และประโยชน์อื่นๆ เช่นเผาถ่าน ทำเฟอร์นิเจอร์ และเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษได้ด้วย
   
กระถินเทศ

  ชื่อไทย  กระถินเทศ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Sponge Tree, Cassie Flower, Sweet Acacia
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Acacia farnesiana (L.) Willd.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  ลักษณะ : ไม้พุ่ม กิ่งมักคดไปมาแต่จะยืดจนเกือบตรงเมื่อเจริญขึ้น ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ โคนก้านใบมีหูใบแปลงรูปเป็นหนามแหลมตรงและแข็ง 1 คู่ ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น สีเหลือง ออกเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่มตามง่ามใบกลุ่มละ 2-5 ช่อ แต่ละช่อประกอบด้วยดอกเล็กๆ จำนวนมาก ฝักตรงหรือโค้งเล็กน้อย รูปทรงกระบอก ฝักแก่ไม่แตก มีเมล็ดประมาณ 15 เมล็ด เรียงเป็น 2 แถว จะให้ดอกเมื่ออายุประมาณ 3 ปี ออกดอกระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม ประโยชน์ : ในฝรั่งเศสปลูกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทำน้ำหอม เป็นพืชสมุนไพรโดยใช้เปลือกเป็นยาฝาดสมาน แก้ไอ และริดสีดวงทวาร รากใช้แก้โรคไขข้ออักเสบ ทำให้อาเจียน ใช้พอกแก้บวม ต้มรวมกับขิงใช้อมบ้วนปากแก้เหงือกอักเสบและมีเลือดออก ดอกใช้เป็นยาแก้เกร็งและเป็นยาฆ่าแมลง ใบใช้เป็นยาพอกแผล ยางที่ได้จากลำต้นมีคุณภาพดีนำมาใช้ทางด้านเภสัชกรรมเป็นสารแขวนลอย ฝักนำมาใช้เป็นสีย้อมแบบการใช้น้ำฝาดและทำหมึก น้ำมันดอกกระถินเทศใช้แต่งกลิ่นอาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน และลูกกวาด แต่ต้องใช้ในปริมาณต่ำ
   
กระถินหางกระรอก

  ชื่อไทย  กระถินหางกระรอก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Dichrostachys cinerea(L.) Wight & Arn.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  เปลือกเรียบ สีเทา กิ่งแผ่ออกทางด้านข้างของลำต้น กิ่งอ่อนมีขน ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงตรงข้าม แกนกลางใบประกอบยาว 5-20 ซม. แยกแขนง 5-19 คู่ แต่ละแขนงยาว 3-5 ซม. ตรงรอยต่อระหว่างแกนกลางใบประกอบกับแขนงมีต่อมนูนสีคล้ำชัดเจน ใบย่อย 9-41 คู่ เรียงตรงข้าม รูปขอบขนาน กว้าง 1-4 มม. ยาว 0.4-1.1 ซม. ไม่มีก้านใบย่อย ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ออกตามง่ามใบเป็นช่อเดี่ยวหรือ 2-3 ช่อ ห้อยลง ยาว 2-5 ซม. แต่ละช่อมีดอกเล็กๆ ที่ไม่มีก้านดอกจำนวนมากอัดตัวกันแน่น โคนช่อสีม่วงอมชมพู ปลายสีเหลือง ช่อดอกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนโคนช่อเป็นรูปทรงกระบอกกว้าง ประกอบด้วยดอกเป็นหมัน ซึ่งมีเกสรเพศผู้ไม่สมบูรณ์ ส่วนปลายช่อเป็นรูปทรงกระบอกแคบ ประกอบด้วยดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ เป็นจักสั้นมาก กลีบดอก 5 กลีบ โคนติดกันเป็นหลอดสั้น เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวประมาณ 3 มม. ฝักเป็นกระจุก รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 2 ซม. ยาว 2-10 ซม. ฝักแก่จะบิดแต่ไม่แตก มีหลายเมล็ด เมล็ดสีน้ำตาลเป็นมัน กว้าง 3-4 มม. ยาว 4-6 มม.
   
กระทิง สารภีทะเล

  ชื่อไทย  กระทิง สารภีทะเล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Borneo Mahogany
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Calphyllum inophyllum L.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น, ดอกหอม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  เป็นดอกไม้ลักษณะ: เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูง 20 – 25 เมตร เปลือกเรียบสีเทาอ่อนหรือน้ำตาลปนเหลือง เปลือกในสีชมพูเนื้อไม้สีน้ำตาลปนแดง ใบเป็นใบเดี่ยว ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม สีเขียวเข้ม กิ่งอ่อนเกลี้ยง ยอดอ่อนเรียวเล็ก ปลายทู่ ออกดอกเป็นช่อสั้นที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง มีดอกย่อย กลีบดอกสีขาว เกสรเพศผู้สีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ผลเป็นผลสดทรงกลม ปลายผลเป็นติ่งแหลม เมื่อสุกจะมีสีเหลือง การดูแลรักษาทำได้โดยชอบดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ความชุ่มชื้นปานกลาง ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
   
กระทิง สารภีทะเล

  ชื่อไทย  กระทิง สารภีทะเล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Calphyllum inophyllum L.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น, ดอกหอม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  เป็นดอกไม้ลักษณะ: เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูง 20 – 25 เมตร เปลือกเรียบสีเทาอ่อนหรือน้ำตาลปนเหลือง เปลือกในสีชมพูเนื้อไม้สีน้ำตาลปนแดง ใบเป็นใบเดี่ยว ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม สีเขียวเข้ม กิ่งอ่อนเกลี้ยง ยอดอ่อนเรียวเล็ก ปลายทู่ ออกดอกเป็นช่อสั้นที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง มีดอกย่อย กลีบดอกสีขาว เกสรเพศผู้สีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ผลเป็นผลสดทรงกลม ปลายผลเป็นติ่งแหลม เมื่อสุกจะมีสีเหลือง การดูแลรักษาทำได้โดยชอบดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ความชุ่มชื้นปานกลาง ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
   
กระทิง สารภีทะเล

  ชื่อไทย  กระทิง สารภีทะเล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Calphyllum inophyllum L.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น, ดอกหอม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  เป็นดอกไม้ลักษณะ: เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูง 20 – 25 เมตร เปลือกเรียบสีเทาอ่อนหรือน้ำตาลปนเหลือง เปลือกในสีชมพูเนื้อไม้สีน้ำตาลปนแดง ใบเป็นใบเดี่ยว ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม สีเขียวเข้ม กิ่งอ่อนเกลี้ยง ยอดอ่อนเรียวเล็ก ปลายทู่ ออกดอกเป็นช่อสั้นที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง มีดอกย่อย กลีบดอกสีขาว เกสรเพศผู้สีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ผลเป็นผลสดทรงกลม ปลายผลเป็นติ่งแหลม เมื่อสุกจะมีสีเหลือง การดูแลรักษาทำได้โดยชอบดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ความชุ่มชื้นปานกลาง ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
   
กระทิง,สารภีทะเล

  ชื่อไทย  กระทิง,สารภีทะเล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Calphyllum inophyllum L.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น,ดอกหอม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น   เป็นดอกไม้ลักษณะ: เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูง 20 – 25 เมตร เปลือกเรียบสีเทาอ่อนหรือน้ำตาลปนเหลือง เปลือกในสีชมพูเนื้อไม้สีน้ำตาลปนแดง ใบเป็นใบเดี่ยว ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม สีเขียวเข้ม กิ่งอ่อนเกลี้ยง ยอดอ่อนเรียวเล็ก ปลายทู่ ออกดอกเป็นช่อสั้นที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง มีดอกย่อย กลีบดอกสีขาว เกสรเพศผู้สีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ผลเป็นผลสดทรงกลม ปลายผลเป็นติ่งแหลม เมื่อสุกจะมีสีเหลือง การดูแลรักษาทำได้โดยชอบดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ความชุ่มชื้นปานกลาง ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
   
กระทือ

  ชื่อไทย  กระทือ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
กระเทียมเถา

  ชื่อไทย  กระเทียมเถา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถากลาง
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
กระพ้อหนาม

  ชื่อไทย  กระพ้อหนาม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
กระเพราเขียว

  ชื่อไทย  กระเพราเขียว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร สวนครัว
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
กระเพราแดง

  ชื่อไทย  กระเพราแดง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
กระเพราแดง

  ชื่อไทย  กระเพราแดง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชสวนครัว
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
กระเม็ง

  ชื่อไทย  กระเม็ง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
กระหนกนฤมิตร

  ชื่อไทย  กระหนกนฤมิตร

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
กล้วยบัวสีชมพู

  ชื่อไทย  กล้วยบัวสีชมพู

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Musa ornata Roxb.
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  ไม้ประดับสูง มากกว่า 2.50 เมตร
   
กล้วยไม้

  ชื่อไทย  กล้วยไม้

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
กล้วยไม้

  ชื่อไทย  กล้วยไม้

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
กล้วยไม้ในสกุลแคทลียา

  ชื่อไทย  กล้วยไม้ในสกุลแคทลียา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Enc.cordigera x Enc.tampense
  กลุ่ม  กล้วยไม้
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  เป็นไม้ลูกผสมระหว่าง Enc.cordigera กับEnc.tampense ไม้นอกตัวใหม่
   
กล้วยยูนาน

  ชื่อไทย  กล้วยยูนาน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Musa lasiocarpa Franchet
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  สูง 6 ฟุต แดด,รำไร ดูแลง่าย
   
กล้วยหมูสัง ย่านนมควาย

  ชื่อไทย  กล้วยหมูสัง ย่านนมควาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Uvaria grandiflora Roxb.
  กลุ่ม  ไม้เถาเนื้อแข็ง
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
กล๊อกซิเนีย

  ชื่อไทย  กล๊อกซิเนีย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
กล๊อกซิเนีย

  ชื่อไทย  กล๊อกซิเนีย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
กล๊อกซีเนีย-แคนเทอรเบอรี่เบล

  ชื่อไทย  กล๊อกซีเนีย-แคนเทอรเบอรี่เบล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
กลึงกล่อม

  ชื่อไทย  กลึงกล่อม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
กลึงกล่อม

  ชื่อไทย  กลึงกล่อม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
กะเรกะร่อนปากนกแก้ว

  ชื่อไทย  กะเรกะร่อนปากนกแก้ว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Cymbidium lowianum Rchb.f.
  กลุ่ม  กล้วยไม้
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยลำลูกกล้วยรูปไข่ กว้าง 5-7 เซนติเมตร สูง 9-15 เซนติเมตร มีกาบใบหุ้มใบรูปเข็มขัด กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 40-70 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อจากโคนกอยาว 1-1.5 เมตร จำนวน 5-10 ดอกต่อช่อ กลีบเลี้ยงและกลีบ ดอกสีเหลืองอมเขียวปลายกลีบปากสีแดงเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 8 เซน ติเมตร พบตามป่าดิบที่ระดับความสูง 1,300-2,300 เมตร ทางภาคเหนือออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน กระจายพันธุ์ จีนตอนใต้ เมียนม่าร์ ไทย และเวียดนาม (ข้อมูล : องค์การสวนพฤกษศาสตร์).ปลูกเลี้ยงในที่ในที่อากาศหนาวเย็นเท่านั้น
   
กะเรกะร่อนปากนกแก้ว

  ชื่อไทย  กะเรกะร่อนปากนกแก้ว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Cymbidium lowianum Rchb.f.
  กลุ่ม  กล้วยไม้
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยลำลูกกล้วยรูปไข่ กว้าง 5-7 เซนติเมตร สูง 9-15 เซนติเมตร มีกาบใบหุ้มใบรูปเข็มขัด กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 40-70 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อจากโคนกอยาว 1-1.5 เมตร จำนวน 5-10 ดอกต่อช่อ กลีบเลี้ยงและกลีบ ดอกสีเหลืองอมเขียวปลายกลีบปากสีแดงเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 8 เซน ติเมตร พบตามป่าดิบที่ระดับความสูง 1,300-2,300 เมตร ทางภาคเหนือออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน กระจายพันธุ์ จีนตอนใต้ เมียนม่าร์ ไทย และเวียดนาม (ข้อมูล : องค์การสวนพฤกษศาสตร์). ออกดอกเดือน กุมภาพันธ์ -มิถุนายน ปลูกเลี้ยงในที่ในที่อากาศหนาวเย็นเท่านั้น
   
กะหนานปลิง

  ชื่อไทย  กะหนานปลิง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
กะหนานปลิง จำปาเทศ

  ชื่อไทย  กะหนานปลิง จำปาเทศ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
กัลปพฤกษ์

  ชื่อไทย  กัลปพฤกษ์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Pink Cassia
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Cassia bakeriana Craib
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
กัลปพฤกษ์

  ชื่อไทย  กัลปพฤกษ์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Pink cassia
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Cassia bakeriana Craib
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  ไม้ยืนต้นสูงประมาณ 4 เมตร
   
กัลปพฤกษ์

  ชื่อไทย  กัลปพฤกษ์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Pink Cassia
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Cassia bakeriana Craib
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
กัลปพฤกษ์

  ชื่อไทย  กัลปพฤกษ์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Pink Cassia
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Cassia bakeriana Craib
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
กัลปพฤกษ์

  ชื่อไทย  กัลปพฤกษ์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Pink Cassia
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Cassia bakeriana Craib
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ก้างปลา

  ชื่อไทย  ก้างปลา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ก้างปลา

  ชื่อไทย  ก้างปลา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ก้างปลา

  ชื่อไทย  ก้างปลา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
กาซะลองคำ, ปีบทอง

  ชื่อไทย  กาซะลองคำ, ปีบทอง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Tree Jasmine
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Radermachera ignea (Kurz) Steenis.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  ไม้ยืนต้น ผลัดใบ สูง 6-20 ม. ดอกลักษณะรูปหลอด ยาว4.5-7 ซม. เกสรตัวผู้ 4 อัน ออกเป็นกระจุกประมาณ 5-10 ดอก ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง,ปักชำหน่อ หรือเพาะเมล็ด
   
กาเซเนีย

  ชื่อไทย  กาเซเนีย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Gazania
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
กาฝาก

  ชื่อไทย  กาฝาก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชเบียน
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
กาฝาก

  ชื่อไทย  กาฝาก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
กาแฟอราบิก้า (เมล็ด)

  ชื่อไทย  กาแฟอราบิก้า (เมล็ด)

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ก้ามกั้ง สร้อยกัทลี

  ชื่อไทย  ก้ามกั้ง สร้อยกัทลี

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Lobster Claw, Parrot's beak
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Heliconia rostrata, Bihai rostrata
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  ไม้พุ่ม2-5 ฟุต แดดเต็มวัน,ครึ่งวัน น้ำปานกลาง ดินชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะ
   
ก้ามกั้ง สร้อยกัทลี

  ชื่อไทย  ก้ามกั้ง สร้อยกัทลี

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Lobster Claw, Parrot's beak
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Heliconia rostrata, Bihai rostrata
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  ไม้พุ่ม2-5 ฟุต แดดเต็มวัน,ครึ่งวัน น้ำปานกลาง ดินชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะ
   
ก้ามกุ้งสีทอง

  ชื่อไทย  ก้ามกุ้งสีทอง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ก้ามปูหลุด

  ชื่อไทย  ก้ามปูหลุด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  หลายสี
  รายละเอียดอื่น  
   
การเวก กระดังงาเถา

  ชื่อไทย  การเวก กระดังงาเถา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถาใหญ่
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
กาเล็ดกาเว๊า

  ชื่อไทย  กาเล็ดกาเว๊า

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
กาหลง

  ชื่อไทย  กาหลง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
กาหลง

  ชื่อไทย  กาหลง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
กาหลง

  ชื่อไทย  กาหลง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
กาเหว่าลาย

  ชื่อไทย  กาเหว่าลาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Calathea
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Calathea lancifolia Boom
  กลุ่ม  คล้า
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  หลังใบสีม่วงแดง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับสวน เพราะลายใบสวย ถิ่นกำหนิด บราซิล
   
กำแพงเจ็ดชั้น

  ชื่อไทย  กำแพงเจ็ดชั้น

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร ไม้พุ่มรอเลื้อย
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
กำแพงเจ็ดชั้น

  ชื่อไทย  กำแพงเจ็ดชั้น

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
กำแพงทอง

  ชื่อไทย  กำแพงทอง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Dianella sp.
  กลุ่ม  ไม้คลุมดิน,พันธุ์ไม้ในร่ม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  แดดครึ่งวัน,น้ำน้อย
   
กำแพงทอง

  ชื่อไทย  กำแพงทอง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Dianella caerulea Sims.
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
กินกุ้งน้อย-ผักปลาบ

  ชื่อไทย  กินกุ้งน้อย-ผักปลาบ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
กุ่มน้ำ

  ชื่อไทย  กุ่มน้ำ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
กุ่มบก

  ชื่อไทย  กุ่มบก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
กุมาริกา ช่อมาลี สร้อยสุมาลี ฝัก

  ชื่อไทย  กุมาริกา ช่อมาลี สร้อยสุมาลี ฝัก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถาใหญ่
  สี  น้ำตาล
  รายละเอียดอื่น  
   
กุมาริกา ช่อมาลี สร้อยสุมาลี ฝัก(หอม)

  ชื่อไทย  กุมาริกา ช่อมาลี สร้อยสุมาลี ฝัก(หอม)

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อย เถาเล็ก
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
กุมาริกา-สร้อยสุมาลี-ช่อมาลี

  ชื่อไทย  กุมาริกา-สร้อยสุมาลี-ช่อมาลี

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถาเล็ก
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
กุหลาบแดง

  ชื่อไทย  กุหลาบแดง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Rhodondendron
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
กุหลาบใบบาง

  ชื่อไทย  กุหลาบใบบาง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ดอก
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
กุหลาบใบบาง

  ชื่อไทย  กุหลาบใบบาง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Othonna sp
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
กุหลาบพุกาม

  ชื่อไทย  กุหลาบพุกาม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Pereskia bleo (Kunth) DC.
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
กุหลาบมอญ

  ชื่อไทย  กุหลาบมอญ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
กุหลาบเมาะลำเลิง

  ชื่อไทย  กุหลาบเมาะลำเลิง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bastard Rose,Rose Cactus
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Pereskia grandifolia Haw.
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
กุหลาบหนู

  ชื่อไทย  กุหลาบหนู

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ดอก
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
กุหลาบหนู

  ชื่อไทย  กุหลาบหนู

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ดอก
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
กุหลาบเหลืองโคราช

  ชื่อไทย  กุหลาบเหลืองโคราช

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
กุหลาบเหลืองโคราช

  ชื่อไทย  กุหลาบเหลืองโคราช

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
กุหลาบเหลืองโคราช

  ชื่อไทย  กุหลาบเหลืองโคราช

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
กุหลาบอิมพีเรียล,ยี่สุน

  ชื่อไทย  กุหลาบอิมพีเรียล,ยี่สุน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Rosa cv. lmp
  กลุ่ม  ไม้ดอก
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  แดดเต็มวัน น้ำปานกลาง สูง ประมาณ 1.00 เมตร
   
เกล็ดกระโห้

  ชื่อไทย  เกล็ดกระโห้

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น ใหญ่ ใบหนา
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
เกล็ดปลา

  ชื่อไทย  เกล็ดปลา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
เกาลัด

  ชื่อไทย  เกาลัด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
เกาลัดไทย เดื่อหลวง

  ชื่อไทย  เกาลัดไทย เดื่อหลวง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
แก้ว

  ชื่อไทย  แก้ว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Orange Jessamine
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
แก้วเจ้าจอม

  ชื่อไทย  แก้วเจ้าจอม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
แก้วเจ้าจอม

  ชื่อไทย  แก้วเจ้าจอม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
แก้วเจ้าจอม

  ชื่อไทย  แก้วเจ้าจอม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Guaiacum officinale L.
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  ออกดอกในช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน และเดือนสิงหาคม-ตุลาคม
   
แก้วเจ้าจอม

  ชื่อไทย  แก้วเจ้าจอม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
แก้วมังกร

  ชื่อไทย  แก้วมังกร

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Dragon Fruit
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Hylocereus undatus
  กลุ่ม  พืชเศรษฐกิจ
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  แก้วมังกร ผลไม้บริสุทธิ์ปลอดภัยจากสารพิษ มีกากใยสูง แคลอรี่ต่ำ อุดมไปด้วยวิตามินซี คลอโรฟิลล์ เมล็ดของแก้วมังกรอุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวสามารถต่อต้านปฏิกริยาอ๊อกซิเดชั่นทานแล้วนอกจากดับร้อนผ่อนกระหายยังบำรุงสุขภาพผิวพรรณสดชื่น ในสุภาพสตรีจะช่วยกระตุ้นต่อมน้ำนม ใช้เป็นผลไม้เสริมสุขภาพ และความงามได้เป็นอย่างดี
   
โกสน

  ชื่อไทย  โกสน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
โกสน

  ชื่อไทย  โกสน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
โกสน

  ชื่อไทย  โกสน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ไก่แดง

  ชื่อไทย  ไก่แดง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ไก่ฟ้า

  ชื่อไทย  ไก่ฟ้า

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Aristolochia ringens Vahl
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถาเล็ก
  สี  น้ำตาล
  รายละเอียดอื่น  ไม้เลื้อย ดอกลักษณะคล้ายไก่ฟ้า นึงได้ชื่อนี้ ใบทรงกลมหยักตรงก้านใบ
   
ไก่ลาย ตานลาย

  ชื่อไทย  ไก่ลาย ตานลาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Aeschynantus marmoratus T. Moore
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  เป็นไม้ประดับที่มีลวดลายใบสีแดงเลือดหมูหน้าใบ สีเขียวลายใบสีแดงเลือดหมู ใต้ใบสีเขียวอ่นลายสีเลือดหมูเห็นเด่นชัด เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้ประดับประเภทใบ ปลูกในที่แดดรำไร ปลูกเป็นไม้แขวนก็สวยงาม
   
ขลู่,หนวดงั่ว,หนาดงัว

  ชื่อไทย  ขลู่,หนวดงั่ว,หนาดงัว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Indian Marsh Fleabane
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Pluchea Indica Less.
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  พืชสมุนไพร ทั้งต้นต้มดื่ม ขับปัสสาวะ แก้เบาหวาน,อาบแก้ผื่นคัน,โบราณใช้แก้เส้นเลือดขอดได้ โดยใช้ใบอ่อน,ยอดอ่อนพอประมาณต้มทานอาทิตย์ละสองวันไปเรื่อยๆจนว่าจะดีขึ้นและหาย
   
ขันทองพยาบาท

  ชื่อไทย  ขันทองพยาบาท

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Suregada multiflorum
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ขาไก่ดำ

  ชื่อไทย  ขาไก่ดำ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Justicia fragilis Wall
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ข้าวฟ่าง

  ชื่อไทย  ข้าวฟ่าง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ข้าวสารดอกเล็ก

  ชื่อไทย  ข้าวสารดอกเล็ก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ขิงแดง

  ชื่อไทย  ขิงแดง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Red-Ginger
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
เข็มขาว

  ชื่อไทย  เข็มขาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
เข็มขาว

  ชื่อไทย  เข็มขาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Ixora
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Ixora finlaysoniana Wall. ex G.Don
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  มีกลิ่นหอม
   
เข็มขาว

  ชื่อไทย  เข็มขาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
เข็มเขียว

  ชื่อไทย  เข็มเขียว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Tarenna stellulata Ridl.
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  มีกลิ่นหอม
   
เข็มเขียว

  ชื่อไทย  เข็มเขียว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
เข็มดอกซ้อน

  ชื่อไทย  เข็มดอกซ้อน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
เข็มดาวาว,เข็มรูเบีย

  ชื่อไทย  เข็มดาวาว,เข็มรูเบีย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Carphalea Kirondron Baill.
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  แดดเต็มวัน น้ำน้อย
   
เข็มป่า หนำเลี๊ยบเทียม

  ชื่อไทย  เข็มป่า หนำเลี๊ยบเทียม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
เข็มป่า(หนำเลี๊ยบเทียม)

  ชื่อไทย  เข็มป่า(หนำเลี๊ยบเทียม)

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Kepsia arborea
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  แดดเต็มวัน น้ำน้อย เนื่องจากเมล็ดแก่ สีและรูปทรงเหมือนหนำเลี๊ยบ จึงมีกันอีกชื่อหนึ่งว่า หนำเลี๊ยบเทียม
   
เข็มพิษณุโลกชมพู

  ชื่อไทย  เข็มพิษณุโลกชมพู

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Ixora
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Ixora hybrid
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
เข็มม่วง

  ชื่อไทย  เข็มม่วง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Blue Sage
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Pseuderanthemum andersonii Lindau
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  ออกดอกตลอดปี
   
เข็มม่วง

  ชื่อไทย  เข็มม่วง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
เข็มสามสี

  ชื่อไทย  เข็มสามสี

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Dracaena cincta Bak cv. Tricolor
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  แดดเต็มวัน น้ำปานกลาง
   
เข็มหลวง

  ชื่อไทย  เข็มหลวง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Ixora odorata Hook.
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
เข็มหลวง

  ชื่อไทย  เข็มหลวง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
เข็มอินเดีย

  ชื่อไทย  เข็มอินเดีย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
เข็มอินเดีย

  ชื่อไทย  เข็มอินเดีย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Egyptian Star - Cluster
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Pentas lanceolata Deflers
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
เข็มอินเดีย สีขาว

  ชื่อไทย  เข็มอินเดีย สีขาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Egyptian Star -Cluster
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Pebtas lanceolata (Forssk.) Deflers
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  ออกดอกตลอดปี ดอกเป็นกระจุก มีดอกเล็กจำนวนมากใบสีเขียวเข้ม เรียวแหลม
   
เข็มอุณากรรณ,พุดชมพู

  ชื่อไทย  เข็มอุณากรรณ,พุดชมพู

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Kopsia fruticosa A.DC.
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม,ไม้ต้นขนาดเล็ก
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  ออกดอกตลอดปี
   
เขยตาย

  ชื่อไทย  เขยตาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
เขากวางอ่อน เอื้องม้าลาย

  ชื่อไทย  เขากวางอ่อน เอื้องม้าลาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  น้ำตาล
  รายละเอียดอื่น  
   
เขากวางอ่อน เอื้องม้าลาย

  ชื่อไทย  เขากวางอ่อน เอื้องม้าลาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  น้ำตาล
  รายละเอียดอื่น  
   
เขาแกะ เอื้องขี้หมา

  ชื่อไทย  เขาแกะ เอื้องขี้หมา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Rhynchostylis coelestis Rchb. f.
  กลุ่ม  กล้วยไม้
  สี  หลายสี
  รายละเอียดอื่น  ดอกมีกลิ่นหอม ออกดอกช่วง เดือนเมษายน ถึงมิถุนายน
   
ไข่ดาว

  ชื่อไทย  ไข่ดาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Fried Egg
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Oncoba spinosa Forssk.
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ไข่น้ำ

  ชื่อไทย  ไข่น้ำ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ไข่มุกอันดามัน

  ชื่อไทย  ไข่มุกอันดามัน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
คนทีสอทะเล

  ชื่อไทย  คนทีสอทะเล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Vitex rotundifolia L.f
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
คนทีสอทะเล

  ชื่อไทย  คนทีสอทะเล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Vitex rotundifolia L.F
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
คนทีสอใบม่วง

  ชื่อไทย  คนทีสอใบม่วง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ครอบจักรวาล มะก่องข้าว

  ชื่อไทย  ครอบจักรวาล มะก่องข้าว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Chinese lantern
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Abutilon hirtum Sweet
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  ต้นครอบจักรวาล / มะก่องข้าว / พันสี / ตอบแตบ ว่าด้วยสรรคุณของครอบจักรวาลนะคะ ดอก ล้างลำไส้ บ่มฝีหนอง ใบ * พอกให้ฝีสุกเร็ว แก้โรคเหงือก ปวดฟัน ช่วยย่อยและเจริญอาหาร
   
ครามขน ขี้หนอนแดง

  ชื่อไทย  ครามขน ขี้หนอนแดง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  ต้มทั้งต้น บำรุงเลือด
   
คริสติน่า

  ชื่อไทย  คริสติน่า

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  น้ำตาล
  รายละเอียดอื่น  
   
คริสติน่า

  ชื่อไทย  คริสติน่า

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
คริสมาสขาว

  ชื่อไทย  คริสมาสขาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
คล้าคอมแพคต้า

  ชื่อไทย  คล้าคอมแพคต้า

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
คล้าซีโตส

  ชื่อไทย  คล้าซีโตส

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  หลังใบสีม่วง
   
คล้าดอก

  ชื่อไทย  คล้าดอก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
คล้าตะขาบทอง

  ชื่อไทย  คล้าตะขาบทอง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
คล้าตีนกระต่าย

  ชื่อไทย  คล้าตีนกระต่าย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
คล้าตีนกระต่าย

  ชื่อไทย  คล้าตีนกระต่าย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
คล้าถุงเงิน-คล้าอาร์เจนเตีย

  ชื่อไทย  คล้าถุงเงิน-คล้าอาร์เจนเตีย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
คล้าน้ำช่อห้อย

  ชื่อไทย  คล้าน้ำช่อห้อย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  หลายสี
  รายละเอียดอื่น  
   
คล้าน้ำช่อห้อย

  ชื่อไทย  คล้าน้ำช่อห้อย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  หลายสี
  รายละเอียดอื่น  
   
คล้าใบหอก

  ชื่อไทย  คล้าใบหอก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
คล้า-ปรินเซ็ปส์

  ชื่อไทย  คล้า-ปรินเซ็ปส์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
คล้าริบบิ้นแดง

  ชื่อไทย  คล้าริบบิ้นแดง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
คล้า-โรสคาลาเทีย

  ชื่อไทย  คล้า-โรสคาลาเทีย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
คล้าลาย

  ชื่อไทย  คล้าลาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
คอนสวรรค์

  ชื่อไทย  คอนสวรรค์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
คอร์เดีย

  ชื่อไทย  คอร์เดีย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
คอร์เดีย ผล

  ชื่อไทย  คอร์เดีย ผล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
คัดเค้า

  ชื่อไทย  คัดเค้า

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
คัดเค้า

  ชื่อไทย  คัดเค้า

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถาใหญ่
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
คัดเค้า

  ชื่อไทย  คัดเค้า

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถาใหญ่
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
คัดเค้า

  ชื่อไทย  คัดเค้า

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถาใหญ่
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ค้างคาวดำ

  ชื่อไทย  ค้างคาวดำ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  น้ำตาล
  รายละเอียดอื่น  
   
ค้างคาวดำ

  ชื่อไทย  ค้างคาวดำ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
คำขาว กุหลาบพันปีป่า

  ชื่อไทย  คำขาว กุหลาบพันปีป่า

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
คำเงาะ คำแสด

  ชื่อไทย  คำเงาะ คำแสด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
คำมอกหลวง

  ชื่อไทย  คำมอกหลวง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
คำมอกหลวง

  ชื่อไทย  คำมอกหลวง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
คำยอด

  ชื่อไทย  คำยอด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ล้มลุก
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  ดอกช่วงเดือนมกราคม-เมษายน
   
คำยอด

  ชื่อไทย  คำยอด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ล้มลุก
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  ดอกช่วงเดือนมกราคม-เมษายน
   
คีรีมาศ

  ชื่อไทย  คีรีมาศ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
คุณนายตื่นสาย

  ชื่อไทย  คุณนายตื่นสาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
คุณนายตื่นสาย

  ชื่อไทย  คุณนายตื่นสาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
คุณนายตื่นสาย

  ชื่อไทย  คุณนายตื่นสาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
คุณนายตื่นสาย

  ชื่อไทย  คุณนายตื่นสาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
คูน ราชพฤกษ์ ลมแล้ง

  ชื่อไทย  คูน ราชพฤกษ์ ลมแล้ง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Golden Shower
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Cassia fistula L.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
คูน ราชพฤกษ์ ลมแล้ง

  ชื่อไทย  คูน ราชพฤกษ์ ลมแล้ง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Golden Shower
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Cassia fistula L.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
คู่บัลลังก์

  ชื่อไทย  คู่บัลลังก์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
คูฟเฟีย เม็กซิกันซิการ์

  ชื่อไทย  คูฟเฟีย เม็กซิกันซิการ์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
เคราฤๅษี

  ชื่อไทย  เคราฤๅษี

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
เคราฤๅษี

  ชื่อไทย  เคราฤๅษี

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
เครือเขาคำ

  ชื่อไทย  เครือเขาคำ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
เครือเขาคำ

  ชื่อไทย  เครือเขาคำ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
เครือตดหมา

  ชื่อไทย  เครือตดหมา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  สมุนไพร
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
เครือตดหมา

  ชื่อไทย  เครือตดหมา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  สมุนไพร
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
เครือพูม่วง

  ชื่อไทย  เครือพูม่วง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
เครืออวดเชือก

  ชื่อไทย  เครืออวดเชือก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
เครืออวดเชือก แหนเหลือง ถั่วแป๋เถา มันแดง แกดำ

  ชื่อไทย  เครืออวดเชือก แหนเหลือง ถั่วแป๋เถา มันแดง แกดำ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
เครืออวดเชือก แหนเหลือง ถั่วแป๋เถา มันแดง แกดำ

  ชื่อไทย  เครืออวดเชือก แหนเหลือง ถั่วแป๋เถา มันแดง แกดำ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
แคขาว

  ชื่อไทย  แคขาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
แคขาว

  ชื่อไทย  แคขาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
แคแดง

  ชื่อไทย  แคแดง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น พืชสวนครัว
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
แคนดี้ ทัฟท์

  ชื่อไทย  แคนดี้ ทัฟท์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Candy Tuft
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
แคบ้าน

  ชื่อไทย  แคบ้าน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชสวนครับ ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
แคฝรั่ง

  ชื่อไทย  แคฝรั่ง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
แคฝรั่ง

  ชื่อไทย  แคฝรั่ง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
แคฝรั่งดอกม่วง

  ชื่อไทย  แคฝรั่งดอกม่วง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
แคฝรั่งสีขาว

  ชื่อไทย  แคฝรั่งสีขาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
แคแสด

  ชื่อไทย  แคแสด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
แคแสด

  ชื่อไทย  แคแสด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
แคหางค่าง

  ชื่อไทย  แคหางค่าง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  น้ำตาล
  รายละเอียดอื่น  
   
โคกกะออม หมากวิวี่ ลูบลีบเครือ

  ชื่อไทย  โคกกะออม หมากวิวี่ ลูบลีบเครือ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
โคกกะออม หมากวิวี่ ลูบลีบเครือ

  ชื่อไทย  โคกกะออม หมากวิวี่ ลูบลีบเครือ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
โคกกะออม หมากวิวี่ ลูบลีบเครือ

  ชื่อไทย  โคกกะออม หมากวิวี่ ลูบลีบเครือ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
โคคา โคเคน

  ชื่อไทย  โคคา โคเคน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
โคคา โคเคน

  ชื่อไทย  โคคา โคเคน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
โคมญี่ปุ่น

  ชื่อไทย  โคมญี่ปุ่น

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
โคมญี่ปุ่น

  ชื่อไทย  โคมญี่ปุ่น

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
โคมญี่ปุ่น

  ชื่อไทย  โคมญี่ปุ่น

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
โคลงเคลง

  ชื่อไทย  โคลงเคลง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Indian Rhododendron
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
โคลงเคลงเลื้อย

  ชื่อไทย  โคลงเคลงเลื้อย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ไคร้ย้อย

  ชื่อไทย  ไคร้ย้อย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Elaeocarpus grandiflorus J.E. Smith
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  ไม้ยืนต้นสูง>6.00 m. แดดเต็มวัน,น้ำปานกลาง
   
ไคร้ย้อย

  ชื่อไทย  ไคร้ย้อย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Elaeocarpus grandiflorus J.E.Smith
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ไคร้ย้อย

  ชื่อไทย  ไคร้ย้อย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Elaeocarpus grandiflorus J.E. Smith
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  ไม้ยืนต้นสูง>6.00 m. แดดเต็มวัน,น้ำปานกลาง
   
ไคร้ย้อย

  ชื่อไทย  ไคร้ย้อย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Elaeocarpus grandiflorus J.E. Smith
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  ไม้ยืนต้นสูง>6.00 m. แดดเต็มวัน,น้ำปานกลาง
   
ไคร้หอม

  ชื่อไทย  ไคร้หอม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
งาช้าง

  ชื่อไทย  งาช้าง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
งาช้าง

  ชื่อไทย  งาช้าง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
งิ้วอินเดีย

  ชื่อไทย  งิ้วอินเดีย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Red Silk Cotton Tree
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
เงาะงาม พู่อมร

  ชื่อไทย  เงาะงาม พู่อมร

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
เงาะถอดรูป

  ชื่อไทย  เงาะถอดรูป

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อย
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
เงาะถอดรูป

  ชื่อไทย  เงาะถอดรูป

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ล้มลุก
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
จมูกปลาหลด

  ชื่อไทย  จมูกปลาหลด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
จมูกปลาหลด

  ชื่อไทย  จมูกปลาหลด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
จอก

  ชื่อไทย  จอก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้น้ำ
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
จอกบ่วาย

  ชื่อไทย  จอกบ่วาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
จอกหูหนู

  ชื่อไทย  จอกหูหนู

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้น้ำ
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
จอกหูหนู

  ชื่อไทย  จอกหูหนู

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้น้ำ
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
จักรนารายณ์ (แป๊ะตังบัง)

  ชื่อไทย  จักรนารายณ์ (แป๊ะตังบัง)

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Cynura sarmentosa DC.
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
จันทน์ผา

  ชื่อไทย  จันทน์ผา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Dracaena loureiri Gagnep.
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  จันทน์ผาเป็นไม้ประดับที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย โดยเฉพาะตามป่าเขา สูงประมาณ 5 - 7 ฟุต ลำต้นมีความแข็งแกร่งมาก การแตกใบจะแตกออกบริเวณยอด ใบสีเขียวเข้ม เป็นรูปหอก ใบเรียวและยาว ปลายใบแหลมใบยาวประมาณ 45-50 ซ.ม และกว้างประมาณ 4-5 ซ.ม. นิยมปลูกประดับไว้ตามสนามหญ้าหรือใช้ตกแต่งร่วมกับสวนหิน ารขยายพันธุ์ โดยการปักชำ การดูแลรักษา แสง ชอบแสงแดดมาก น้ำ ให้น้ำพอประมาณและสามารถทนการขาดน้ำได้เป็นเวลานาน ๆ ดิน สามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ปีละ 2 ครั้ง โรคและแมลง ทนทานต่อการทำลายของโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี
   
จันทน์ผา(เมล็ด)

  ชื่อไทย  จันทน์ผา(เมล็ด)

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Dracaena loureiri Gagnep.
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  จันทน์ผาเป็นไม้ประดับที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย โดยเฉพาะตามป่าเขา สูงประมาณ 5 - 7 ฟุต ลำต้นมีความแข็งแกร่งมาก การแตกใบจะแตกออกบริเวณยอด ใบสีเขียวเข้ม เป็นรูปหอก ใบเรียวและยาว ปลายใบแหลมใบยาวประมาณ 45-50 ซ.ม และกว้างประมาณ 4-5 ซ.ม. นิยมปลูกประดับไว้ตามสนามหญ้าหรือใช้ตกแต่งร่วมกับสวนหิน ารขยายพันธุ์ โดยการปักชำ การดูแลรักษา แสง ชอบแสงแดดมาก น้ำ ให้น้ำพอประมาณและสามารถทนการขาดน้ำได้เป็นเวลานาน ๆ ดิน สามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ปีละ 2 ครั้ง โรคและแมลง ทนทานต่อการทำลายของโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี
   
จัสมินด่าง

  ชื่อไทย  จัสมินด่าง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
จามจุรี

  ชื่อไทย  จามจุรี

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
จ๊าฮ่อม หว้าชะอำ กระดองเต่าหัก

  ชื่อไทย  จ๊าฮ่อม หว้าชะอำ กระดองเต่าหัก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ล้มลุก
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
จำปา

  ชื่อไทย  จำปา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
จำปา

  ชื่อไทย  จำปา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
จำปา

  ชื่อไทย  จำปา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
จำปาเทศ

  ชื่อไทย  จำปาเทศ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
จำปี

  ชื่อไทย  จำปี

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
จำปีแขก

  ชื่อไทย  จำปีแขก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Banana Shrub, Dwarf Champuka
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Michelia figo(Lour.) Spreng
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  ไม้พุ่มสูงประมาณ 3เมตร ดอกเดี่ยวออกตามซอกใบ สีขาวครีมมีหกกลีบ กลิ่นหอมมาก สรรพคุณนำมาใช้เป็นยา ดอก มีน้ำมันหอมระเหย ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ ราก แก้โรคกะบังลมเคลื่อน เปลือกราก ใช้เป็นยาเบื่อปลา อยู่ในวงศ์ MAGNOLIACEAE
   
จำปีแขก จำปาแขก

  ชื่อไทย  จำปีแขก จำปาแขก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Banana Shrub, Dwarf Champuka
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Michelia figo(Lour.) Spreng
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  ไม้พุ่มสูงประมาณ 3เมตร ดอกเดี่ยวออกตามซอกใบ สีขาวครีมมีหกกลีบ กลิ่นหอมมาก สรรพคุณนำมาใช้เป็นยา ดอก มีน้ำมันหอมระเหย ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ ราก แก้โรคกะบังลมเคลื่อน เปลือกราก ใช้เป็นยาเบื่อปลา อยู่ในวงศ์ MAGNOLIACEAE
   
จำปีแขก,จำปาแขก

  ชื่อไทย  จำปีแขก,จำปาแขก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Banana Shrub, Dwarf Champuka
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Michelia figo(Lour.) Spreng
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  ไม้พุ่มสูงประมาณ 3เมตร ดอกเดี่ยวออกตามซอกใบ สีขาวครีมมีหกกลีบ กลิ่นหอมมาก สรรพคุณนำมาใช้เป็นยา ดอก มีน้ำมันหอมระเหย ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ ราก แก้โรคกะบังลมเคลื่อน เปลือกราก ใช้เป็นยาเบื่อปลา อยู่ในวงศ์ MAGNOLIACEAE
   
จิกทะเล

  ชื่อไทย  จิกทะเล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
จิกทะเล

  ชื่อไทย  จิกทะเล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
จิกทะเล

  ชื่อไทย  จิกทะเล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
จิกนมยาน

  ชื่อไทย  จิกนมยาน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
จิกนา

  ชื่อไทย  จิกนา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
เจตมูลเพลิงขาว

  ชื่อไทย  เจตมูลเพลิงขาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
เจตมูลเพลิงแดง

  ชื่อไทย  เจตมูลเพลิงแดง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Plumbago auriculata Lamk
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ และ ทำสมุนไพร ช่วยย่อยอาหาร,ขับเสมหะ,ขับลม รากมีฤทธิ์บีบมดลูก สตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้
   
ชงโค

  ชื่อไทย  ชงโค

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ชงโค

  ชื่อไทย  ชงโค

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ชบา

  ชื่อไทย  ชบา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ชบา

  ชื่อไทย  ชบา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ชบาจิ๋ว

  ชื่อไทย  ชบาจิ๋ว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ชบาจิ๋ว

  ชื่อไทย  ชบาจิ๋ว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Hibiscus hirsutus
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ชบาซ้อน

  ชื่อไทย  ชบาซ้อน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Hibiscus
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Hibiscus Aurora
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  แดดเต็มวัน ถึงปานกลาง น้ำปานกลาง
   
ชบาซ้อน

  ชื่อไทย  ชบาซ้อน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Hibiscus
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Hibiscus Aurora
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  แดดเต็มวัน ถึงปานกลาง น้ำปานกลาง
   
ชบาดอกเล็ก

  ชื่อไทย  ชบาดอกเล็ก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ชบาใบด่าง

  ชื่อไทย  ชบาใบด่าง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ชบาเยอรมัน

  ชื่อไทย  ชบาเยอรมัน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
ชบาเยอรมัน

  ชื่อไทย  ชบาเยอรมัน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ชบาหนู

  ชื่อไทย  ชบาหนู

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ชบาอบูติล่อน

  ชื่อไทย  ชบาอบูติล่อน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ชบาฮาวาย

  ชื่อไทย  ชบาฮาวาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ชมนาด

  ชื่อไทย  ชมนาด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Vallaris glabra O.Ktze
  กลุ่ม  ไม้เลื้อย
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ชมพู่น้ำดอกไม้

  ชื่อไทย  ชมพู่น้ำดอกไม้

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Syzygium jombos(L) Alston
  กลุ่ม  ไม้ผล ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ชมพูนุช นิออนฟิลิปปินส์

  ชื่อไทย  ชมพูนุช นิออนฟิลิปปินส์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ชมพูพันธ์ทิพย์ ตาเบบูย่า

  ชื่อไทย  ชมพูพันธ์ทิพย์ ตาเบบูย่า

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ชมพูพันธุ์ทิพย์

  ชื่อไทย  ชมพูพันธุ์ทิพย์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ชมพู่มะเหมี่ยว

  ชื่อไทย  ชมพู่มะเหมี่ยว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Malay Apple
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Syzgium malaccense(L.) Merrill & Perry
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ชวนชม

  ชื่อไทย  ชวนชม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ชวนชม

  ชื่อไทย  ชวนชม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ช่อครามน้ำ

  ชื่อไทย  ช่อครามน้ำ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้น้ำ
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ช่อครามน้ำ

  ชื่อไทย  ช่อครามน้ำ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้น้ำ
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ช่อครามน้ำ

  ชื่อไทย  ช่อครามน้ำ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้น้ำ
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ช้องนาง

  ชื่อไทย  ช้องนาง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ช้องนาง

  ชื่อไทย  ช้องนาง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ช้องนาง

  ชื่อไทย  ช้องนาง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่มเตี้ยกึ่งเลื้อย
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ช้องแมว

  ชื่อไทย  ช้องแมว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Gemlina paniculata Fletcher
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ช้องแมว ค้ำคูน หางเสือ

  ชื่อไทย  ช้องแมว ค้ำคูน หางเสือ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Gmelina philippensis Cham.
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถาใหญ่
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ช้องแมว ค้ำคูน หางเสือ

  ชื่อไทย  ช้องแมว ค้ำคูน หางเสือ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Gmelina philippensis Cham.
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถาใหญ่
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ชองระอา,เสลดพังพอนตัวผู้

  ชื่อไทย  ชองระอา,เสลดพังพอนตัวผู้

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Barleria lupulina Lindl.
  กลุ่ม  สมุนไพร
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  พอกแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย
   
ช้อนทอง

  ชื่อไทย  ช้อนทอง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Mussaenda flava (Verd.) Bakh.f.
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ชะคราม,ชักคราม,ส่าคราม

  ชื่อไทย  ชะคราม,ชักคราม,ส่าคราม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Suaeda maritima L. Dumort.
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร,พืชสวนครัว
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  ไม้ล้มลุกอายุหลายปี เมื่ออายุมากขึ้นจะพัฒนาลำต้นเป็นพุ่มแตกกิ่งมีรากงอกที่โคนต้น ใบอวบน้ำ สีเขียวแก่จัดเปลี่ยนเป็นสีอมน้ำเงินแกมม่วง ใบจะสะสมความเค็ม ก่อนนำมาปรุงอาหารต้องลวกและบีบน้ำออกหลายๆครั้งเพื่อเอาความเค็มออก ออกดอกตลอดปี ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกงคั่วปูทะเลไข่ใบชะคราม,แกงส้ม หรือนำมาลวกจิ้มกินกับน้ำพริก ใบสดก็รับประทานได้ รสเปรี้ยว,เค็ม ซ่าเล็กน้อย ประโยชน์ทางยา ขับปัสสาวะ แก้หนองใน รักษารากผม แก้ผมพิการ
   
ชะมวง

  ชื่อไทย  ชะมวง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ชะมวง

  ชื่อไทย  ชะมวง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Cowa
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ชะลูดช้าง,ซ่อนกลิ่นเถา

  ชื่อไทย  ชะลูดช้าง,ซ่อนกลิ่นเถา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถาใหญ่
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ช้างกระ

  ชื่อไทย  ช้างกระ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  กล้วยไม้
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ช้างกระ

  ชื่อไทย  ช้างกระ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  กล้วยไม้
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ช้างน้าว กระแจะ กำลังข้าวสาร

  ชื่อไทย  ช้างน้าว กระแจะ กำลังข้าวสาร

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ช้างสารภี เอื้องเจ็ดปอย

  ชื่อไทย  ช้างสารภี เอื้องเจ็ดปอย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ชาปัตตาเวีย ชาใบมัน

  ชื่อไทย  ชาปัตตาเวีย ชาใบมัน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Malpighia coccigera L.
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  ออกดอก ตลอดปี
   
ชาปัตตาเวีย ชาใบมัน

  ชื่อไทย  ชาปัตตาเวีย ชาใบมัน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Malpighia coccigera L.
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  แดดเต็มวัน น้ำน้อย
   
ช้าพลู

  ชื่อไทย  ช้าพลู

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ชาฮกเกี้ยน ชาดัด

  ชื่อไทย  ชาฮกเกี้ยน ชาดัด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Ehretia microphylla Lamk
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  เป็นไม้ที่นิยมนำมาตกแต่งตัดเป็นรูปทรงต่างๆ แดดเต็มวัน น้ำน้อย
   
ชำมะเรียง, ชำมะเลียง

  ชื่อไทย  ชำมะเรียง, ชำมะเลียง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Lepisanthes fruticosa Leenh.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  ชำมะเรียงเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง มีรสหวานอมเปรี้ยวอมฝาด ยอดอ่อนเอาไปจิ้มน้ำพริกอร่อยอ่ะ ผลสุกทานได้ แก้ร้อนใน เลือดกำเดาไหล คนโบราณใช้ผลแก่สีดำให้เด็กทานแก้ท้องเสีย
   
ชุมเห็ดเทศ

  ชื่อไทย  ชุมเห็ดเทศ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้สมุนไพร
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ชุมเห็ดเทศ

  ชื่อไทย  ชุมเห็ดเทศ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
เชอรี่สเปน

  ชื่อไทย  เชอรี่สเปน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Barbados Cherry
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Mulpighia sp.
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ซ่อนกลิ่นดอกซ้อน

  ชื่อไทย  ซ่อนกลิ่นดอกซ้อน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ซัลเวีย

  ชื่อไทย  ซัลเวีย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Sulvis
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ซัลเวียแดง

  ชื่อไทย  ซัลเวียแดง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดอกขจร(ผล)

  ชื่อไทย  ดอกขจร(ผล)

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถาเล็ก
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดอกตูมกุหลาบพุกาม

  ชื่อไทย  ดอกตูมกุหลาบพุกาม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดอกเตย

  ชื่อไทย  ดอกเตย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ดอกประทัด

  ชื่อไทย  ดอกประทัด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ดอกพริก

  ชื่อไทย  ดอกพริก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ดอกมะดัน

  ชื่อไทย  ดอกมะดัน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Garcinia schombrugkiana Pierre
  กลุ่ม 
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
ดอกมะเฟือง

  ชื่อไทย  ดอกมะเฟือง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดอกไม้จีน

  ชื่อไทย  ดอกไม้จีน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Day Lily
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดอกไม้ไหว ตาเสือ

  ชื่อไทย  ดอกไม้ไหว ตาเสือ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Coreopsis
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Plain Tickseed
  กลุ่ม 
  สี  หลายสี
  รายละเอียดอื่น  
   
ดอกไม้ไหว ตาเสือ

  ชื่อไทย  ดอกไม้ไหว ตาเสือ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ดอก
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดอกรักสีม่วง

  ชื่อไทย  ดอกรักสีม่วง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดอกหรีด

  ชื่อไทย  ดอกหรีด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดองดึง

  ชื่อไทย  ดองดึง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดองดึง

  ชื่อไทย  ดองดึง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Glory Lily
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  หลายสี
  รายละเอียดอื่น  
   
ดองดึง

  ชื่อไทย  ดองดึง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถาเล็ก
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดอนญ่าขาว

  ชื่อไทย  ดอนญ่าขาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Dona Arora
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
ดอนญ่าแดง

  ชื่อไทย  ดอนญ่าแดง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดัลเบิร์กเดซี่-ละอองทอง

  ชื่อไทย  ดัลเบิร์กเดซี่-ละอองทอง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้คลุมดิน
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดาดตะกั่ว

  ชื่อไทย  ดาดตะกั่ว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ดาวกระจาย

  ชื่อไทย  ดาวกระจาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
ดาวกระจาย

  ชื่อไทย  ดาวกระจาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ดาวกระจาย

  ชื่อไทย  ดาวกระจาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ดาวกระจาย

  ชื่อไทย  ดาวกระจาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดาวกระจายสีขาว

  ชื่อไทย  ดาวกระจายสีขาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Comos bipinnatus Cav
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ดาวกระจายสีเหลือง

  ชื่อไทย  ดาวกระจายสีเหลือง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดาวประดับ

  ชื่อไทย  ดาวประดับ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถากลาง
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดาวประดับ

  ชื่อไทย  ดาวประดับ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถากลาง
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดาวเรือง

  ชื่อไทย  ดาวเรือง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดาวเรืองฝรั่งเศส

  ชื่อไทย  ดาวเรืองฝรั่งเศส

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
ดาวเรืองหม้อ

  ชื่อไทย  ดาวเรืองหม้อ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ดอก
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดาวอิสาณ

  ชื่อไทย  ดาวอิสาณ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดาห์ลเบิร์กเดซี่

  ชื่อไทย  ดาห์ลเบิร์กเดซี่

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดาหลา

  ชื่อไทย  ดาหลา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Touch Ginger
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Etlingera elatior (Jack) R.M.Smith
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดาหลา

  ชื่อไทย  ดาหลา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชลำต้นใต้ดิน
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดุสิตา

  ชื่อไทย  ดุสิตา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ดุหว่าลาย

  ชื่อไทย  ดุหว่าลาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
เดป

  ชื่อไทย  เดป

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
เดหลีใบกล้วย

  ชื่อไทย  เดหลีใบกล้วย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Spathiphyllum sp.
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  สูง<1.00m.
   
เดือนฉาย

  ชื่อไทย  เดือนฉาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Blanket Flower,Gaillardia.
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Gaillardia pulchella Foug.
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  ออกดอกตลอดปี แดดเต็มวัน ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
   
เดือนฉาย

  ชื่อไทย  เดือนฉาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
เดือนฉาย พันธุ์ใหม่

  ชื่อไทย  เดือนฉาย พันธุ์ใหม่

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
แดงคีรีบูน

  ชื่อไทย  แดงคีรีบูน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Cardinal's Guard
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
แดงซีลอน

  ชื่อไทย  แดงซีลอน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Red Christmas Pride
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Ruellia amoena L.
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
โด่ไม่รู้ล้ม

  ชื่อไทย  โด่ไม่รู้ล้ม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  สรรพคุณ :
ราก ใบ ขับปัสสาวะ ท้องร่วง บิด กามโรค
ราก แก้ปวดฟัน อาเจียน
ต้น เลือดกำเดา ดีซ่าน ฝีท้องมาน ขัดเบา ขับนิ่ว ฝี ทอลซิลอับเสบ
   
ต้นส้มมือ

  ชื่อไทย  ต้นส้มมือ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้สมุนไพร
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ตรีชวา

  ชื่อไทย  ตรีชวา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ตรีชวา

  ชื่อไทย  ตรีชวา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ต้อยติ่งขาว

  ชื่อไทย  ต้อยติ่งขาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Ruellia Tuberosa L
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  ออกดอกตลอดปี
   
ต้อยติ่งเทศ

  ชื่อไทย  ต้อยติ่งเทศ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Ruellia squarrosa
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  ออกดอกตลอดปี
   
ต้อยติ่งเทศ

  ชื่อไทย  ต้อยติ่งเทศ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Ruellia squarrosa
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  ออกดอกตลอดปี
   
ต้อยติ่งไทย ต้อยติ่งนา

  ชื่อไทย  ต้อยติ่งไทย ต้อยติ่งนา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ตะขบฝรั่ง

  ชื่อไทย  ตะขบฝรั่ง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ตะเคียนทอง

  ชื่อไทย  ตะเคียนทอง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ตะแบก-ตะแบกนา

  ชื่อไทย  ตะแบก-ตะแบกนา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ตะลิงปลิง

  ชื่อไทย  ตะลิงปลิง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bilimbi, Cucumber Tree
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Averrhoa bilimbi Linn.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  เป็นพืชสมุนไพร ดอกแก้ไอ ,ผล บำรุงกระเพาะอาหาร ฝาดสมานแผล ลดไข้ ใช้แทนมะนาวประกอบอาหาร ยอดอ่อนและก้านดอกต้มจิ้มน้ำพริก,ผลนำมาดองแช่อิ่ม
   
ตะลิงปลิง

  ชื่อไทย  ตะลิงปลิง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bilimbi, Cucumber Tree
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Averrhoa bilimbi Linn.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  น้ำตาล
  รายละเอียดอื่น  เป็นพืชสมุนไพร ดอกแก้ไอ ,ผล บำรุงกระเพาะอาหาร ฝาดสมานแผล ลดไข้ ใช้แทนมะนาวประกอบอาหาร ยอดอ่อนและก้านดอกต้มจิ้มน้ำพริก,ผลนำมาดองแช่อิ่ม
   
ตันหยง

  ชื่อไทย  ตันหยง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ตันหยง

  ชื่อไทย  ตันหยง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  หลายสี
  รายละเอียดอื่น  
   
ต้างหลวง ต้างป่า ต้างผา

  ชื่อไทย  ต้างหลวง ต้างป่า ต้างผา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Trevesia sundaica Miq.
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร,พืชสวนครัว และไม้ประดับ
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  ประโยชน์ ดอกอ่อนต้มสุก จิ้มน้ำพริกแดง,น้ำพริกปลาร้า หรือใส่แกงแครวมกับผักชนิดต่างๆ ฯลฯ ออกดอกปีละครั้ง ช่วงฤดูหนาว สูง - เมตร
   
ต้างหลวง ต้างป่า ต้างผา

  ชื่อไทย  ต้างหลวง ต้างป่า ต้างผา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Trevesia sundaica Miq.
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร,พืชสวนครัว และไม้ประดับ
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  ประโยชน์ ดอกอ่อนต้มสุก จิ้มน้ำพริกแดง,น้ำพริกปลาร้า หรือใส่แกงแครวมกับผักชนิดต่างๆ ฯลฯ ออกดอกปีละครั้ง ช่วงฤดูหนาว สูง - เมตร
   
ตาเบแคระชมพู

  ชื่อไทย  ตาเบแคระชมพู

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Tabebuia pallida (Lindl.) Miers
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ตาเบแคระสีขาว

  ชื่อไทย  ตาเบแคระสีขาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Tabebuia
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Tabebuia pallida(Lindl.) Miers
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ตาเบแคระสีชมพู

  ชื่อไทย  ตาเบแคระสีชมพู

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Tabebuia
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Tabebuia pallida(Lindl.) Miers
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ตาเป็ดตาไก่

  ชื่อไทย  ตาเป็ดตาไก่

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Toyon, California-holly, Christmasberry
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Heteromeles arbutifolia
  กลุ่ม  ไม้พุ่มเล็ก-กลาง
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  ปลูกเป็นไม้ประดับได้สวยงาม เพราะเมล็ดจะอยู่ได้ตลอดฤดูหนาว แดดเต็มวัน,ครึ่งวัน น้ำปานกลาง เป็นที่ชื่นชอบของผีเสื้อ
   
ตาลปัตรฤๅษี บอนจีน ผักก้านจอง

  ชื่อไทย  ตาลปัตรฤๅษี บอนจีน ผักก้านจอง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้น้ำ
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ตำลึง

  ชื่อไทย  ตำลึง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Ivy Gourd
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Coccinia grandis (L.) Voigt.
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร ไม้เลื้อย
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  พืชสมุนไพร:ใบตำให้ละเอียดใส่น้ำเล็กน้อย คั้นน้ำทาแก้แพ้จากแมลงสัตว์กัดต่อย หรือโดนพิษจากตัวบุ้ง พืชสวนครัว:รสเย็นเหมาะสำหรับ รับประทานช่วงฤดูร้อน ทำให้ช่วยคลายความร้อน ได้ นอกจากนี้ยังมีวิตามินสูง นิยมนำยอดอ่อนไปลวก,นึ่งเป็นผักจิ้มน้ำพริก,หรือนำมาใส่น้ำแกงจืด แกงแค หรือผัดน้ำมันหอย
   
ตีนตุ๊กแก

  ชื่อไทย  ตีนตุ๊กแก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถาเล็ก
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ตีนตุ๊กแก

  ชื่อไทย  ตีนตุ๊กแก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Climbing Fig
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Ficus pumila L.
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถาใหญ่
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  เป็นไม้เลื้อยเกี่ยวพันไปได้ยาวไกล
   
ตีนตุ๊กแก

  ชื่อไทย  ตีนตุ๊กแก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Coat Buttons, Tridax,Wild Daisy
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Tridax procumbenL.
  กลุ่ม  วัชพืช
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  ใบหยัก ก้านดอกยาว10-30 ซม.มีขึ้นทั่วไป ทนแล้งได้ดี
   
ตีนเป็ดทราย

  ชื่อไทย  ตีนเป็ดทราย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Cerbera manghas L.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  กลิ่นหอมอ่อนๆในช่วงเช้า นิยมปลูกเป็นไม้ไม้ประดับสวน
   
ตีนเป็ดน้ำ

  ชื่อไทย  ตีนเป็ดน้ำ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  ตีนเป็ดทะเล
   
ตีนเป็ดน้ำ ตีนเป็ดทะเล

  ชื่อไทย  ตีนเป็ดน้ำ ตีนเป็ดทะเล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ตีนเป็ดฝรั่ง

  ชื่อไทย  ตีนเป็ดฝรั่ง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Gourd Tree
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Crescentia alata HBK.
  กลุ่ม 
  สี  น้ำตาล
  รายละเอียดอื่น  
   
ตีนเป็ดฝรั่ง

  ชื่อไทย  ตีนเป็ดฝรั่ง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Gourd Tree
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Crescentia alata HBK.
  กลุ่ม 
  สี  น้ำตาล
  รายละเอียดอื่น  
   
ตีนเป็ดฝรั่ง

  ชื่อไทย  ตีนเป็ดฝรั่ง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Gourd Tree
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Crescentia alata HBK.
  กลุ่ม 
  สี  น้ำตาล
  รายละเอียดอื่น  
   
เตยทะเล

  ชื่อไทย  เตยทะเล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
โตเกียวสโนว์

  ชื่อไทย  โตเกียวสโนว์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Trachelospermun asisticum
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ถ้วยทอง

  ชื่อไทย  ถ้วยทอง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถาใหญ่
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ถั่วแปบช้าง,กันภัย

  ชื่อไทย  ถั่วแปบช้าง,กันภัย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Devil Tree
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Afgekia sericea Craib
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถาเล็ก
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  วงศ์ Leguminosae - Papilionoideae ชอบดินร่วนปนทราย พบครั้งแรกที่จ.กาญจนบุรี และไม่พบต้นไม้ชนิดนี้ในประเทศอื่นๆ จึงนับว่าเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าของประเทศไทย มีดอกตลอดปี ปลูกง่าย อายุยืน สามารถตัดแต่งรูปทรงได้ตามต้องการ
   
ถั่วลาย

  ชื่อไทย  ถั่วลาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเนื้ออ่อน
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ถั่วไฮยาซิน

  ชื่อไทย  ถั่วไฮยาซิน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อย
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
เถาขยัน สยาน

  ชื่อไทย  เถาขยัน สยาน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Bauhinia strychinfolia Craib
  กลุ่ม  ไม้เลื้อย
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  เป็นเถาไม้เลื้อยเนื้อแข็ง เลื้อยพันได้ไกล ถึง 5 เมตร ดอกลักษณะเป็นช่อสีแดง เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่น ของประเทศไทยเป็นพืชสมุนไพร ใบ เถา ราก : ฝนกับน้ำ หรือ ต้ม ใช้ถอนพิษ ยาเมา ยาเบื่อ แก้พิษไข้ทุกชนิด
   
เถาไฟ  ชงโคย่าน  ปอลิง

  ชื่อไทย  เถาไฟ ชงโคย่าน ปอลิง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
เถาวัลย์แดง เครือชุด เครือมะแตก

  ชื่อไทย  เถาวัลย์แดง เครือชุด เครือมะแตก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเล็ก
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
เถาวัลย์แดง เครือชุด เครือมะแตก

  ชื่อไทย  เถาวัลย์แดง เครือชุด เครือมะแตก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
เถาวัลย์แดง เครือชุด เครือมะแตก

  ชื่อไทย  เถาวัลย์แดง เครือชุด เครือมะแตก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเล็ก
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
เถาวัลย์เปรียง

  ชื่อไทย  เถาวัลย์เปรียง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Malay Jewel Vine
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Derris scandens(Roxb.) Benth.
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  สรรพคุณ: เถา ใช้ต้ม ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ หวัด ไอ บิด เมื่อยขบ เอ็นขอด ราก: ใช้เบื่อปลา ต้มดื่มเป็นยาอายุวัฒนะ
   
เถาวัลย์เปรียง

  ชื่อไทย  เถาวัลย์เปรียง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อย
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
เถาสะอึก,ฉะอึก,มะอึก

  ชื่อไทย  เถาสะอึก,ฉะอึก,มะอึก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Merremia hederacea (Burn.f.) Hallier f.
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  กระจายทั่วไป มีดอกช่วง ธันวาคม-กุมภาพันธ์ นำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ ใช้ ใบ ตำกับขมิ้นพอกลดการอับเสบของแผล,บ่มฝี
   
ทรงบาดาล

  ชื่อไทย  ทรงบาดาล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ทรงบาดาล

  ชื่อไทย  ทรงบาดาล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ทรงบาดาล

  ชื่อไทย  ทรงบาดาล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ทรงบาดาล

  ชื่อไทย  ทรงบาดาล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ทองกวาว

  ชื่อไทย  ทองกวาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bastard Teak, Flame of the Forest
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Butea monosperma O. Ktze.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  ชอบแดดจัด น้ำปานกลาง ดินร่วนซุย
   
ทองกวาว

  ชื่อไทย  ทองกวาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bastard Teak, Flame of the Forest
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Butea monosperma O. Ktze.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น > 5.00 m.
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  ชอบแดดจัด น้ำปานกลาง ดินร่วนซุย
   
ทองดอกบวบ

  ชื่อไทย  ทองดอกบวบ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ทองดอกบวบ

  ชื่อไทย  ทองดอกบวบ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ทองประกายแสด

  ชื่อไทย  ทองประกายแสด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ทองประกายแสด

  ชื่อไทย  ทองประกายแสด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ทองพันชั่ง

  ชื่อไทย  ทองพันชั่ง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ทองพันชั่ง

  ชื่อไทย  ทองพันชั่ง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ทองหลางด่าง

  ชื่อไทย  ทองหลางด่าง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Erythrina variegataL.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
ทองหลางด่าง

  ชื่อไทย  ทองหลางด่าง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Varidgated Coral
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Erythrina variegata L
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
ทองหลางด่าง(ดอกขาว)

  ชื่อไทย  ทองหลางด่าง(ดอกขาว)

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Erythrina variegata L
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ทองหลางด่าง(ดอกส้ม)

  ชื่อไทย  ทองหลางด่าง(ดอกส้ม)

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Varidgated Coral
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Erythrina variegata L
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ทองหลางฮ่องกง

  ชื่อไทย  ทองหลางฮ่องกง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ทองอุไร

  ชื่อไทย  ทองอุไร

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Yellow Elder, Yellow Bell
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ทับทิม

  ชื่อไทย  ทับทิม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Pomegranate
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ทานตะวัน

  ชื่อไทย  ทานตะวัน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ทานตะวันญี่ปุ่นแคระ

  ชื่อไทย  ทานตะวันญี่ปุ่นแคระ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ท้าวยายม่อม

  ชื่อไทย  ท้าวยายม่อม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ท้าวยายม่อม

  ชื่อไทย  ท้าวยายม่อม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้สมุนไพร
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ทิพเกสร

  ชื่อไทย  ทิพเกสร

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ทิพเกสร

  ชื่อไทย  ทิพเกสร

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ทิพยจันทร์ ข้าวสารหัก

  ชื่อไทย  ทิพยจันทร์ ข้าวสารหัก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ทิลแอนด์เซีย

  ชื่อไทย  ทิลแอนด์เซีย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Tillandsia
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Tillandsia ionantha var. ionantha
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
ทิวา

  ชื่อไทย  ทิวา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ทิวา

  ชื่อไทย  ทิวา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ทุ้งฟ้า

  ชื่อไทย  ทุ้งฟ้า

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ทุ้งฟ้า

  ชื่อไทย  ทุ้งฟ้า

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
เทพพนม

  ชื่อไทย  เทพพนม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
เทียน เทียนบ้าน

  ชื่อไทย  เทียน เทียนบ้าน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Balsam
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Impatiens balsamina L.
  กลุ่ม  ไม้ล้มลุก
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด เมื่อดอกแก่แล้วจะกลายเป็นฝัก ลักษณะเหมือกระสวย ฝักแก่แล้วหากไปโดน จะแตกตัวออกให้เมล็ดพันธุ์กระเด็นเพื่อแพร่พันธุ์ต่อไป ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
   
เทียน เทียนบ้าน

  ชื่อไทย  เทียน เทียนบ้าน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Balsam
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Impatiens balsamina L.
  กลุ่ม  ไม้ดอก
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด เมื่อดอกแก่แล้วจะกลายเป็นฝัก ลักษณะเหมือกระสวย ฝักแก่แล้วหากไปโดน จะแตกตัวออกให้เมล็ดพันธุ์กระเด็นเพื่อแพร่พันธุ์ต่อไป
   
เทียนกิ่ง

  ชื่อไทย  เทียนกิ่ง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Lawsonia inermis L .
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  ใบสด: แก้เล็บขบหรือเป็นหนอง ตำพอกหรือตำกับเหง้าขมิ้นชัน เติมเกลือเล็กน้อยพอก Migronette ใบแห้ง: เป็นยาย้อมผมให้เป็นสีน้ำตาลแดงหรือแดงปนส้ม และช่วยป้องกันผมจากแสงแดดด้วย สารที่ออกฤทธิ์ คือ Lawsone
   
เทียนญี่ปุ่น เทียนฝรั่ง

  ชื่อไทย  เทียนญี่ปุ่น เทียนฝรั่ง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่มอายุสั้น
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
เทียนแดง ไฟเดือนห้า

  ชื่อไทย  เทียนแดง ไฟเดือนห้า

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
เทียนแดง ไฟเดือนห้า

  ชื่อไทย  เทียนแดง ไฟเดือนห้า

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร ไม้พุ่ม
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
เทียนแดง ไฟเดือนห้า

  ชื่อไทย  เทียนแดง ไฟเดือนห้า

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
เทียนแดง,ไฟเดือนห้า เมล็ด

  ชื่อไทย  เทียนแดง,ไฟเดือนห้า เมล็ด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม พืชสมุนไพร
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
เทียนทองคำ

  ชื่อไทย  เทียนทองคำ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
เทียนนา-หญ้ารักนา

  ชื่อไทย  เทียนนา-หญ้ารักนา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชล้มลุก
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
เทียนภูหลวง

  ชื่อไทย  เทียนภูหลวง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชเฉพาะถิ่น
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
เทียนเลื้อย

  ชื่อไทย  เทียนเลื้อย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชคลุมดิน
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
เทียนหยด

  ชื่อไทย  เทียนหยด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
เทียนหยด ช่อม่วง

  ชื่อไทย  เทียนหยด ช่อม่วง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
เทียนหยด สีม่วง

  ชื่อไทย  เทียนหยด สีม่วง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
โทงเทง

  ชื่อไทย  โทงเทง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
โทงเทง

  ชื่อไทย  โทงเทง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ไทรใบโพธิ์กลับหัว

  ชื่อไทย  ไทรใบโพธิ์กลับหัว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ธรณีสาร

  ชื่อไทย  ธรณีสาร

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Phyllanthus pulcher
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ธรณีสาร

  ชื่อไทย  ธรณีสาร

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
นนทรี

  ชื่อไทย  นนทรี

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
นนทรี

  ชื่อไทย  นนทรี

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
นนทรี

  ชื่อไทย  นนทรี

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
นมควาย

  ชื่อไทย  นมควาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  น้ำตาล
  รายละเอียดอื่น  
   
นมวัว

  ชื่อไทย  นมวัว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
นมวัว

  ชื่อไทย  นมวัว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
นะหน้าทอง

  ชื่อไทย  นะหน้าทอง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
นากชมพู

  ชื่อไทย  นากชมพู

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
นางแย้ม

  ชื่อไทย  นางแย้ม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Clerodendrum philippinum Schauer
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
นางแย้มจีน

  ชื่อไทย  นางแย้มจีน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Glory Flower
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
นางรักทุ่ง

  ชื่อไทย  นางรักทุ่ง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
น้ำเต้าต้น

  ชื่อไทย  น้ำเต้าต้น

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  น้ำตาล
  รายละเอียดอื่น  
   
น้ำเต้าต้น

  ชื่อไทย  น้ำเต้าต้น

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  น้ำตาล
  รายละเอียดอื่น  
   
น้ำเต้าต้น น้ำเต้าญี่ปุ่น

  ชื่อไทย  น้ำเต้าต้น น้ำเต้าญี่ปุ่น

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
น้ำเต้าต้น น้ำเต้าญี่ปุ่น

  ชื่อไทย  น้ำเต้าต้น น้ำเต้าญี่ปุ่น

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
น้ำนมราชสีห์

  ชื่อไทย  น้ำนมราชสีห์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
นิมมานรดี เอื้องนิ่ม

  ชื่อไทย  นิมมานรดี เอื้องนิ่ม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  กล้วยไม้
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
นีออนแคระ

  ชื่อไทย  นีออนแคระ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
เนียมหูเสือ

  ชื่อไทย  เนียมหูเสือ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Plectanthus amboinicus (Lour.) Spreng.
  กลุ่ม  พืชสมุนไพร
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  สรรพคุณ : ใบ รสเย็น หอมปร่า คั้นน้ำหยอดหู แก้ไข้ในหู แก้น้ำหนวก แก้หวัด คัดจมูก
   
โนรา

  ชื่อไทย  โนรา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
โนรา

  ชื่อไทย  โนรา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Hiptage bengalensis(L.) Kurz.
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถาใหญ่
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  กลิ่นหอม ออกดอกประมาณธันวาคม -กุมภาพันธ์ แดดครึ่งวัน หรือที่ร่มรำไร น้ำมากชุ่มชื้น เติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ไม่เ็ป็นที่รบกวนของแมลงมากนัก เพาะโดยเมล็ด หรือการตอนกิ่ง
   
บรอมมิเลียต ไครแทนทัส

  ชื่อไทย  บรอมมิเลียต ไครแทนทัส

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bromeliac
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Cryptantus cv. ELAINE
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
บรอมมิเลียต-ไครแทนทัส

  ชื่อไทย  บรอมมิเลียต-ไครแทนทัส

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bromeliac
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Cryptantus cv. ELAINE
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
บรอมมิเลียต-ไม้ขีดไฟ

  ชื่อไทย  บรอมมิเลียต-ไม้ขีดไฟ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bromeliaceae
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Billbergia venezuelana
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  มีดอกหน้าฝน
   
บลาสโวลา

  ชื่อไทย  บลาสโวลา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
บลูซัลเวีย

  ชื่อไทย  บลูซัลเวีย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
บลูฮาวาย

  ชื่อไทย  บลูฮาวาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  น้ำเงิน
  รายละเอียดอื่น  
   
บลูฮาวาย

  ชื่อไทย  บลูฮาวาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
บวบงู

  ชื่อไทย  บวบงู

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อย
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
บวบเหลี่ยม

  ชื่อไทย  บวบเหลี่ยม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถาใหญ่
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
บวบเหลี่ยม

  ชื่อไทย  บวบเหลี่ยม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชสวนครัว
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
บอระเพ็ด

  ชื่อไทย  บอระเพ็ด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อย
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  ทดสอบแก้ไขข้อมูล
   
บังสูรย์หลังขาว

  ชื่อไทย  บังสูรย์หลังขาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
บัลลูนฟลาวเว่อร์

  ชื่อไทย  บัลลูนฟลาวเว่อร์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
บัว ไจแกนเตีย อัลเบอร์ต เดอลาสแตง

  ชื่อไทย  บัว ไจแกนเตีย อัลเบอร์ต เดอลาสแตง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้น้ำ
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวเข็ม

  ชื่อไทย  บัวเข็ม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Banana Pant, Fairy Water Lily
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Nymphoides aquatica(Walter) Kuntze
  กลุ่ม  ไม้น้ำ
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  ออกดอกตลอดปี ดอกขนาดประมาณ1เซม.
   
บัวชมพูลินจง

  ชื่อไทย  บัวชมพูลินจง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้น้ำ
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวดิน

  ชื่อไทย  บัวดิน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวดินสีขาว

  ชื่อไทย  บัวดินสีขาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Fairy Lily
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวตอง

  ชื่อไทย  บัวตอง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ดอก
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวตอง

  ชื่อไทย  บัวตอง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ดอก
  สี  น้ำตาล
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวตอง

  ชื่อไทย  บัวตอง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวนางกวัก

  ชื่อไทย  บัวนางกวัก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้น้ำ
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวนางกวัก

  ชื่อไทย  บัวนางกวัก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้น้ำ
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวนูฟาร์

  ชื่อไทย  บัวนูฟาร์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้น้ำ
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวบก

  ชื่อไทย  บัวบก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  สมุนไพร พืชล้มลุก
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวบา

  ชื่อไทย  บัวบา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวบา

  ชื่อไทย  บัวบา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวบา เหลือง

  ชื่อไทย  บัวบา เหลือง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Water Snowflake
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  บัว
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวบาสีขาว

  ชื่อไทย  บัวบาสีขาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Water Snow Flake
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  บัว
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
บัววิคตอเรีย

  ชื่อไทย  บัววิคตอเรีย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  บัว
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวสวรรค์, ฝัก

  ชื่อไทย  บัวสวรรค์, ฝัก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Gustavia
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Gustavia gracillima Miers.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวสวรรค์,ดอก

  ชื่อไทย  บัวสวรรค์,ดอก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Gustavia
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Gustavia gracillima Miers.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวสวรรค์,ดอกตูม

  ชื่อไทย  บัวสวรรค์,ดอกตูม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Gustavia
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Gustavia gracillima Miers.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวสัตตบงกช

  ชื่อไทย  บัวสัตตบงกช

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้น้ำ
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวสัตตบงกช

  ชื่อไทย  บัวสัตตบงกช

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้น้ำ
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวสัตตบุตย์ บัวฉัตรขาว

  ชื่อไทย  บัวสัตตบุตย์ บัวฉัตรขาว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้น้ำ
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวสาย

  ชื่อไทย  บัวสาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้น้ำ
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวสีม่วง

  ชื่อไทย  บัวสีม่วง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวหลวง

  ชื่อไทย  บัวหลวง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Lotus
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Nelumbo nucifera
  กลุ่ม  ไม้น้ำล้มลุก
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
บัวเหลือง

  ชื่อไทย  บัวเหลือง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
บานชื่น

  ชื่อไทย  บานชื่น

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Zinnia
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Zinnia elegans Jacq.
  กลุ่ม  ไม้ดอก
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
บานชื่น

  ชื่อไทย  บานชื่น

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Zinnia
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Zinnia elegans Jacq..
  กลุ่ม  ไม้ดอก
  สี  หลายสี
  รายละเอียดอื่น  
   
บานชื่น

  ชื่อไทย  บานชื่น

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Zinnia
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ดอก
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
บานชื่นหนู

  ชื่อไทย  บานชื่นหนู

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
บานเช้า

  ชื่อไทย  บานเช้า

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
บานเช้าสีนวล

  ชื่อไทย  บานเช้าสีนวล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
บานเช้าสีนวล

  ชื่อไทย  บานเช้าสีนวล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
บานเช้าสีนวล

  ชื่อไทย  บานเช้าสีนวล

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
บานเช้าสีส้ม

  ชื่อไทย  บานเช้าสีส้ม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
บานบุรี

  ชื่อไทย  บานบุรี

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้เลื้อยเถาใหญ๋
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
บานบุรีสีกุหลาบ

  ชื่อไทย  บานบุรีสีกุหลาบ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
บานบุรีสีกุหลาบ

  ชื่อไทย  บานบุรีสีกุหลาบ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
บานบุรีสีกุหลาบ  (เมล็ดอ่อน)

  ชื่อไทย  บานบุรีสีกุหลาบ (เมล็ดอ่อน)

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Violet Allamanda
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Allamanda Blanchitii A.DC
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
บานบุรีสีเหลือง

  ชื่อไทย  บานบุรีสีเหลือง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
บานบุรีสีเหลือง

  ชื่อไทย  บานบุรีสีเหลือง "จันทร์กระจ่างฟ้า"

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
บานบุรีหอม

  ชื่อไทย  บานบุรีหอม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  บานบุรีแสด
   
บานไม่รู้โรย

  ชื่อไทย  บานไม่รู้โรย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
บานเย็น

  ชื่อไทย  บานเย็น

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
บีโกเนีย

  ชื่อไทย  บีโกเนีย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
บีโกเนีย

  ชื่อไทย  บีโกเนีย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  น้ำตาล
  รายละเอียดอื่น  
   
บีโกเนีย กำมะหยี่หลังแดง

  ชื่อไทย  บีโกเนีย กำมะหยี่หลังแดง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Begonia acetosa
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
บีโกเนีย เลสลี ลิน

  ชื่อไทย  บีโกเนีย เลสลี ลิน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
บีโกเนีย ส้มกุ้งใบมะละกอ

  ชื่อไทย  บีโกเนีย ส้มกุ้งใบมะละกอ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  น้ำตาล
  รายละเอียดอื่น  
   
บุหงาสาหรี

  ชื่อไทย  บุหงาสาหรี

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
บุหงาส่าหรี

  ชื่อไทย  บุหงาส่าหรี

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
บุหงาส่าหลี

  ชื่อไทย  บุหงาส่าหลี

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
เบญจมาศ

  ชื่อไทย  เบญจมาศ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Chrysanthemum
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ดอก
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
เบญจมาศ

  ชื่อไทย  เบญจมาศ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Chrysanthemum
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ดอก
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
เบญจมาศ

  ชื่อไทย  เบญจมาศ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ดอก
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
เบบี้โรส

  ชื่อไทย  เบบี้โรส

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
แบล็กอาย

  ชื่อไทย  แบล็กอาย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ดอก
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
ใบกระบือ

  ชื่อไทย  ใบกระบือ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  น้ำตาล
  รายละเอียดอื่น  
   
ใบทอง

  ชื่อไทย  ใบทอง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ใบนาก

  ชื่อไทย  ใบนาก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Caricature Plant
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ใบนากชมพู

  ชื่อไทย  ใบนากชมพู

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ใบระบาด

  ชื่อไทย  ใบระบาด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ใบสามสิบ

  ชื่อไทย  ใบสามสิบ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  ราก: มีรสเย็น หวาน บำรุงครรภ์ ตับ ปอด บำรุงกำลัง เชื่อมเป็นขนม ทั้งต้นและราก: ต้มกินแก้ตกเลือด คอพอก
   
ปทุมมา

  ชื่อไทย  ปทุมมา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ดอก
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ปทุมมา

  ชื่อไทย  ปทุมมา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ดอก
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ปทุมมา-กระเจียว

  ชื่อไทย  ปทุมมา-กระเจียว

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ดอก
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ประดู่แดง

  ชื่อไทย  ประดู่แดง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Phyllocarpus septentrionalis
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ประดู่แดง

  ชื่อไทย  ประดู่แดง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ประดู่แดง

  ชื่อไทย  ประดู่แดง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ประดู่อังสนา

  ชื่อไทย  ประดู่อังสนา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ประทัดจีน ประทัดเล็ก

  ชื่อไทย  ประทัดจีน ประทัดเล็ก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ประทัดไต้หวัน

  ชื่อไทย  ประทัดไต้หวัน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ประทัดใหญ่

  ชื่อไทย  ประทัดใหญ่

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bitter Wood
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Surinum Quassia
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ประยงค์

  ชื่อไทย  ประยงค์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ประยงค์

  ชื่อไทย  ประยงค์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ปริก

  ชื่อไทย  ปริก

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Asparagus fern
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Asparagus sprengeri Reagel
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ปริกมาดากัสคาร์

  ชื่อไทย  ปริกมาดากัสคาร์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Asparagus madagascariensis Bak.
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ปอกระสา

  ชื่อไทย  ปอกระสา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ปอกระสา

  ชื่อไทย  ปอกระสา

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ปอต่อม

  ชื่อไทย  ปอต่อม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Hibiscus gladuliferus Craib
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ปอบิด

  ชื่อไทย  ปอบิด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  สมุนไพร
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ปอพราน

  ชื่อไทย  ปอพราน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Colona auriculata (Desf.) Craib
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ปอพราน

  ชื่อไทย  ปอพราน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Colona auriculata (Desf.) Craib
  กลุ่ม  ไม้พุ่ม
  สี  เหลือง
  รายละเอียดอื่น  
   
ปักษาสววรค์

  ชื่อไทย  ปักษาสววรค์

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bird of Paradise
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
ปัตตาเวีย

  ชื่อไทย  ปัตตาเวีย

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ปัตตาเวียแดง

  ชื่อไทย  ปัตตาเวียแดง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ปาล์มแชมเปญ

  ชื่อไทย  ปาล์มแชมเปญ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ปาล์มแชมเปญ

  ชื่อไทย  ปาล์มแชมเปญ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ปาล์มน้ำมัน

  ชื่อไทย  ปาล์มน้ำมัน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ปีกแมลงสาบ

  ชื่อไทย  ปีกแมลงสาบ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ปี้จั่น กระพี้จั่น

  ชื่อไทย  ปี้จั่น กระพี้จั่น

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
ปี้จั่น กระพี้จั่น

  ชื่อไทย  ปี้จั่น กระพี้จั่น

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น  
   
ปีบ

  ชื่อไทย  ปีบ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Indian Cork Tree
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Millingtonia hortensis Linn.f.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  สูงประมาณ 6-25 เมตร ชอบแดดจัด,น้ำน้อย ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ใบประกอบรูปขนนกปลายใบแหลมขอบหยัก ดอกเป็นหลอดยาว กลีบดอกมีห้ากลีบ โดยมีอยู่สองกลีบที่ชิดกัน กลิ่นหอม ขึ้นได้ทั่วไป ชอบดินร่วนซุย อากาศชุ่มชื้น
   
ปีบ

  ชื่อไทย  ปีบ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Indian Cork Tree
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Millingtonia hortensis Linn.f.
  กลุ่ม  ไม้ยืนต้น
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  สูงประมาณ 6-25 เมตร ชอบแดดจัด,น้ำน้อย ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ใบประกอบรูปขนนกปลายใบแหลมขอบหยัก ดอกเป็นหลอดยาว กลีบดอกมีห้ากลีบ โดยมีอยู่สองกลีบที่ชิดกัน กลิ่นหอม ขึ้นได้ทั่วไป ชอบดินร่วนซุย อากาศชุ่มชื้น
   
ปีบฝรั่ง,แสนประสะ

  ชื่อไทย  ปีบฝรั่ง,แสนประสะ

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Laurentia Longifolia Peterm.
  กลุ่ม  ไม้คลุมดิน
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ปืนนกไส้

  ชื่อไทย  ปืนนกไส้

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  พืชล้มลุก
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ปืนนกไส้

  ชื่อไทย  ปืนนกไส้

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  วัชพืช
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
ปืนนกไส้

  ชื่อไทย  ปืนนกไส้

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
เปเปอโรเมียโกลเด้นเกท

  ชื่อไทย  เปเปอโรเมียโกลเด้นเกท

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
เปเปอโรเมียลายแตงโม

  ชื่อไทย  เปเปอโรเมียลายแตงโม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม้ประดับ
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
เปราะน้อย,เปราะป่า

  ชื่อไทย  เปราะน้อย,เปราะป่า

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Kaempferia pulchra (Ridl.) Ridl.
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Peacock ginger, Resurrection Lily
  กลุ่ม  พืชตระกูลขิง
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  สรรพคุณทางยา ขับลมในลำไส้ แก้ไข้ แก้หวัด แก้กำเดา เป็นไม้ล้มลุก สูง 3-10 เซนติเมตร มีเหง้าใต้ดิน มีกลิ่นฉุน ใบเดี่ยว เรียงตัวแบบสลับ 2-3 ใบ แผ่นใบกางแผ่ออกเกือบขนานกับพื้น ใบรูปไข่หรือค่อนข้างกลม ดอกออกเป็นช่อกระจุกแน่น เกิดที่ซอกกาบใบ กลีบดอกสีขาวเกสรเพศผู้เป็นหมัน ขยายตัวคล้ายกลีบดอกสีม่วงแดง หรือม่วงอมชมพู
   
เปราะน้อย,เปราะป่า

  ชื่อไทย  เปราะน้อย,เปราะป่า

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Peacock ginger, Resurrection Lily
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Kaempferia pulchra (Ridl.) Ridl.
  กลุ่ม  พืชตระกูลขิง
  สี  ม่วง
  รายละเอียดอื่น  สรรพคุณทางยา ขับลมในลำไส้ แก้ไข้ แก้หวัด แก้กำเดา เป็นไม้ล้มลุก สูง 3-10 เซนติเมตร มีเหง้าใต้ดิน มีกลิ่นฉุน ใบเดี่ยว เรียงตัวแบบสลับ 2-3 ใบ แผ่นใบกางแผ่ออกเกือบขนานกับพื้น ใบรูปไข่หรือค่อนข้างกลม ดอกออกเป็นช่อกระจุกแน่น เกิดที่ซอกกาบใบ กลีบดอกสีขาวเกสรเพศผู้เป็นหมัน ขยายตัวคล้ายกลีบดอกสีม่วงแดง หรือม่วงอมชมพู
   
เปราะหอม

  ชื่อไทย  เปราะหอม

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ขาว
  รายละเอียดอื่น  
   
เปลวสุริยัน

  ชื่อไทย  เปลวสุริยัน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
เปลวสุริยัน

  ชื่อไทย  เปลวสุริยัน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ส้ม
  รายละเอียดอื่น  
   
เปลวสุริยัน

  ชื่อไทย  เปลวสุริยัน

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Mexican Flame Vine
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
เปล้าใหญ่

  ชื่อไทย  เปล้าใหญ่

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม  ไม่ระบุ
  สี  เขียว
  รายละเอียดอื่น  
   
แปรงล้างขวด

  ชื่อไทย  แปรงล้างขวด

  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bottle Brush Tree
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  แดง
  รายละเอียดอื่น  
   
ผกากรอง

  ชื่อไทย  ผกากรอง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  หลายสี
  รายละเอียดอื่น  
   
ผกากรอง Lantana

  ชื่อไทย  ผกากรอง Lantana

  ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 
  สี  ชมพู
  รายละเอียดอื่น